Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II stopnia - skrót

Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II stopnia (2014)

Przedmiotem analiz w Raporcie o stanie szkolnictwa muzycznego II stopnia są wyłącznie szkoły muzyczne II stopnia prowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ograniczenie to jest konieczne ze względu na niedostępność wielu danych (poza ogólnymi statystykami) dotyczących szkół podlegających jednostkom samorządu terytorialnego oraz szkół niepublicznych. Publikacja nie wyczerpuje najszerszego możliwego zakresu zagadnień. O zawartości treściowej i skupieniu się na określonych tematach zadecydował kontekst, w jakim Raport powstawał – w atmosferze oczekiwania, ale i napięcia w środowisku szkół muzycznych, spowodowanego wprowadzaną za chwilę reformą. Za drugie kryterium doboru treści autorki przyjęły znaczenie poszczególnych zagadnień dla pełniejszego zrozumienia sposobów myślenia i postrzegania rzeczywistości szkolnej przez nauczycieli, które mogą się okazać się fundamentalne dla powodzenia reformy. Trzecim kryterium jest dostępność informacji na określone tematy. Strony internetowe MKiDN, a także strony CEA zawierają bogaty materiał dotyczący różnorodnych działań instytucji nadzorujących i wspomagających szkolnictwo muzyczne. Ograniczona objętość niniejszej pracy i konieczna selekcja materiału sprawiła, że treści, do których jest publiczny dostęp, zostały w niniejszej pracy jedynie zasygnalizowane.

Raport składa się z trzech części oraz Aneksu. Pierwsza część oparta została na danych z formularzy „Organizacji roku szkolnego”, będących w posiadaniu CEA, a wypełnianych na początku każdego roku szkolnego przez szkoły. W tej części Raportu przytoczone są dane statystyczne dotyczące szkół II st., ich struktury, rozmieszczenia i dostępności społecznej. Zamieszczono tam także informacje na temat wydziałów i specjalności, przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz podstaw programowych.

Na podstawie danych z formularzy zgromadzonych w tabelach zbiorczych programu Excel opracowano statystykę nauczycieli SM II prowadzących zajęcia muzyczne. Ustalono, że w roku szkolnym 2013/14 w SM II pracowało 3846 osób z wykształceniem muzycznym. Ponieważ jedna osoba może prowadzić zajęcia z kilku przedmiotów muzycznych lub z tego samego w różnych szkołach, liczba stanowisk pracy (unikamy stosowania terminu „etat”, gdyż niemożliwe staje się określenie, ilu nauczycieli jest pełnozatrudnionych, a ilu niepełnozatrudnionych) jest dwukrotnie większa (7184) od liczby osób, które je zajmują. W drugim rozdziale zamieszczono wiele tabel zawierających dane liczbowe odnośnie nauczycieli różnych przedmiotów.

W roku szkolnym 2013/14 do ministerialnych szkół muzycznych II st. uczęszczało 9857 uczniów, w tym 8573 (87%) na wydział instrumentalny, 848 (8%) – na wydział wokalny, 390 (4%) – na wydział rytmiki, a 46 (0,5%) – na wydział jazzowy. Zdecydowanie najwięcej uczniów kształci się w grze na skrzypcach (1551 - 18%) i – nieco mniej – na fortepianie (1510 – 17,5%).

Według danych za rok szkolny 2012/13 szkoły muzyczne II stopnia ukończyło niewiele ponad 54% z tych uczniów, którzy rozpoczynali naukę 6 lat wcześniej (w przypadku wokalistów - 4 lata, tabela 1). A zatem odsetek uczniów rezygnujących z SM II kształtuje się na poziomie 45,75%, przy czym w poszczególnych specjalnościach np. wydziału instrumentalnego rozstęp wyników jest dość znaczny – w przypadku niektórych instrumentów odsetek rezygnujących sięga blisko 70–60% (kontrabas, róg, tuba, gitara).

Wydział Przyjęci w 2007
(wokaliści 2009)
Dopuszczeni do dyplomu
2012/13
Zdali egzamin dyplomowy
2013
Absolwenci
w procentach
Tabela 1. Wydziały SM II. Liczebności uczniów (absolwentów) po pełnym cyklu nauczania w SM II
Wydział instrumentalny 1705 1009 898 52,5%
Wydział jazzu 11 6 6 54,5%
Wydział rytmiki 78 51 43 55%
Wydział wokalny 214 130 118 55%
RAZEM 2008 1196 1065 54,25%

 
 
Pokaż cały
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij