Prace magisterskie obronione w 2016 roku (wykaz)

Wykaz prac magisterskich z zakresu muzykologii, teorii muzyki i edukacji muzycznej, obronionych w 2016 roku:

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

Kompozycja i teoria muzyki

 • Monika Biesaga Poetyka muzyczna cyklu pieśni Miroir na mezzosopran i zespół kameralny Bettiny Skrzypczak. Promotor: dr hab. Violetta Przech, prof. AMFN
 • Agata Nowakowska – Sinfonia da requiem op. 111 Krzysztofa Meyera – specyfika gatunku. Promotor: dr hab. Elżbieta Szczurko
 • Agnieszka Katarzyna ŚrodowskaTwórczość pieśniarska Wojciecha Łukaszewskiego. Promotor: dr hab. Michał Zieliński, prof. AMFN
 • Mateusz ZiemlewskiDogmatyka katolicka w ujęciu Josepha kard. Ratzingera / Benedykta XVI w twórczości sakralnej Marka Jasińskiego. Na podstawie wybranych psalmów. Promotor: prof. dr hab. Anna Nowak

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Alina AtskevichSpecyfika problemów wykonawczych muzyki współczesnej w żeńskim zespole wokalnym. Promotor: mgr Magdalena Filipska
 • Nastassia HotsmanEkspresja ruchowa jako forma interpretacji utworów muzycznych w chórze dziecięco-młodzieżowym „Charonaust”. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz
 • Karolina TykwińskaStanisław Wiechowicz – inspiracja muzyką ludową na przykładzie cyklu Dziesięciu pieśni śląskich na chór mieszany a capella. Promotor: dr hab. Piotr Jańczak
 • Natalia Joanna KarolakProblem interpretacji renesansowej muzyki sakralnej na przykładzie wybranych utworów Wacława z Szamotuł. Promotor: dr hab. Michał Zieliński, prof. AMFN
 • Joanna Marta Krause – Ave Maris Stella w muzyce chóralnej na przykładzie twórczości wybranych kompozytorów. Promotor: dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak
 • Dorota Anna OrnochPiosenki dla dzieci w twórczości wybranych polskich kompozytorów XX wieku. Promotor: dr hab. Monika Wilkiewicz, prof. AMFN
 • Damian Piotr PastuszkaOrgany Wilhelma Sauera w kościołach Bydgoszczy. Promotor: dr Jakub Kwintal
 • Kalina PiechowiakChór jako pozalekcyjna forma umuzykalniania młodzieży w świetle 20-lecia działalności artystycznej Żeńskiego Chóru „Primo” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy. Promotor: mgr Anna Merder
 • Monika SnopekStrażacka Orkiestra Dęta Zaburze jako przykład amatorskiej działalności artystycznej. Promotor: dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak
 • Aleksandra Maria WójkowskaWczesnodziecięca edukacja muzyczna – na przykładzie metod kształcenia w wybranych Szkołach Muzycznych „Yamaha”. Promotor: dr hab. Piotr Jańczak

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

Teoria muzyki oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Renata Bartaszewicz/BartashevichZasady oceniania uczniów w szkołach muzycznych w Polsce i na Białorusi. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Justyna FrontczakWybrane zagadnienia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkolnych zespołach muzycznych. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Anna NawrockaZnaczenie metody Emila Jaques-Dalcroze’a w procesie kształcenia tancerzy w polskich szkołach baletowych. Promotor: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
 • Izabela NoszczykWybrane Klavierstücke Karlheinza Stockhausena inspiracją do tworzenia improwizowanych barwowych miniatur fortepianowych. Promotor: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
 • Anna Sowa – Krawall: inspiracje i analiza utworu. Promotor: prof. Zygmunt Krauze
 • Rafał SowikEfektywność nauczania przedmiotu muzyka w gimnazjum: studium porównawcze. Promotor: dr Stella Kaczmarek
 • Mateusz StawiszyńskiSpecyfika repertuaru amatorskich orkiestr dętych. Promotor: dr Stella Kaczmarek
 • Maria WarskaZastosowanie wybranych grafik Wassily’a Kandinsky’ego w realizacji zadań z zakresu improwizacji fortepianowej w szkołach muzycznych II stopnia na specjalności rytmika. Promotor: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
 • Anna WójcikowskaAktualność awangardy: tendencje modernistyczne w twórczości Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego. Promotor: prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Teoria muzyki

 • Filip GrześkowiakFolklor muzyczny w mazurkach Chopina, Szymanowskiego i Maciejewskiego – perspektywa porównawcza. Promotor: dr Ewa Rzanna-Szczepaniak
 • Agnieszka HerbrychRodzaje słuchu muzycznego i ich wpływ na percepcję zjawisk dźwiękowych. Promotor: dr Katarzyna Taborowska-Kaszuba
 • Piotr KrajewskiEpitafium w twórczości polskich kompozytorów XX wieku w świetle idei pamięci. Promotor: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
 • Paulina KulkaMożliwości wykorzystania rytmiki z elementami muzykoterapii w pracy z dziećmi autystycznymi. Promotor: dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
 • Karolina MajewskaPrzejawy neoklasycyzmu w symfonii Mateusz Malarz Paula Hindemitha. Promotor: dr Julia Gołębiowska
 • Lucyna OgórekPieśni masowe Andrzeja Panufnika w kontekście socrealizmu. Promotor: dr Janina Gregorkiewicz-Tatarska, prof. AM
 • Natalia Skiba – Metopy op. 29 na fortepian Karola Szymanowskiego – źródła i konteksty. Promotor: dr hab. Monika Kędziora
 • Patrycja StraubMuzyka i taniec w ludycznym folklorze tradycyjnym. Promotor: dr hab. Andrzej Kempiński
 • Wiktoria WłoszczyńskaSpiritual minimalism w koncertach fortepianowych Wojciecha Kilara. Promotor: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
 • Dominika ZacharukMuzyka a edukacja socjalna. Promotor: dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Agata AntonickaMuzyczne zajęcia artystyczne w szkołach ogólnokształcących na przykładzie Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze. Promotor: dr hab. Tomasz Dzięcioł
 • Agata BąkRola zajęć artystycznych w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Promotor: prof. dr hab. Leszek Bajon
 • Adam ChęcińskiZnaczenie twórczej aktywności muzycznej uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół podstawowych w ich rozwoju ogólnym oraz muzycznym. Promotor: dr Teresa Śnitko
 • Kornelia HampelskaEdukacja muzyczna w nauczaniu zintegrowanym na przykładzie szkół ogólnokształcących miasta Leszna. Promotor: prof. dr hab. Leszek Bajon
 • Patrycja KroppZnaczenie muzyki w rozwoju ucznia klas I-III ogólnokształcącej szkoły podstawowej. Promotor: prof. dr hab. Leon Zaborowski
 • Aleksandra PałkaSpecyfika zespołu chóralnego jako grupy społecznej. Promotor: dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
 • Aleksandra Pura-CidyłoEdukacyjne funkcje muzyki ludowej w klasach I-III ogólnokształcących szkół podstawowych. Promotor: dr Teresa Śnitko
 • Piotr WojtkowiakRóżne aspekty problematyki prowadzenia zespołów instrumentalno-wokalnych w ramach zajęć artystycznych w gimnazjum. Promotor: dr Piotr Kałużny

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Teoria muzyki

 • Ewa Monika IgnaczakSynkretyzm sztuk w Happy deaf people Jagody Szmytki. Idea i interpretacja. Promotor: dr Andrzej Wolański
 • Żaneta Anna KicińskaKatalog tematyczny muzyki filmowej Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Promotor: dr Andrzej Wolański
 • Monika Katarzyna KowalczukAutonomia i heteronomia. Różne estetyki twórcze na podstawie wybranych utworów kompozytorów wrocławskich. Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski
 • Alicja Agata Pogłódek – Symfonia B-dur Karola Józefa Lipińskiego. Studium analityczno-interpretacyjne. Opracowanie źródłowe. Promotor: dr Andrzej Wolański
 • Katarzyna Poterewicz – Not I Agaty Zubel – w stronę ekspresji muzyki. Promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki
 • Piotr Mikołaj StefaniszynElementy języka muzycznego Pawła Łukaszewskiego na podstawie Magnificat i Nunc dimittis. Promotor: dr Tomasz Kienik

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Joanna AugustyniakPorównanie dyrygentury symfonicznej i chóralnej w aspektach techniki dyrygenckiej i metodyki pracy. Promotor: dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny
 • Milena BędkowskaSpecyfika pracy z dziecięcym zespołem pieśni i tańca oraz wpływ folkloru na wychowanie młodego pokolenia. Promotor: prof. dr hab. Bogusława Orzechowska
 • Tomasz ChudykDziałalność Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie. Promotor: dr Małgorzata Podzielny
 • Agnieszka DudaKorelacja między przedmiotami kształcenia słuchu i chór w szkole muzycznej I stopnia. Promotor: prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa
 • Justyna KoczwarskaOgólnopolski konkurs pianistyczny im. I.J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Promotor: dr Maria Zawartko
 • Patryk KuśnierzZespoły muzyczne w Kościele Zielonoświątkowym – Okręg Zachodni. Promotor: dr hab. Ewa Grygar
 • Martyna PolakowskaKatedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses. Promotor: dr Artur Wróbel
 • Maria RuszeckaSpecyfika pracy z osobami niewidomymi w edukacji muzycznej. Promotor: dr Maria Zawartko
 • Jakub TarkaŚpiew i obrzędy pogrzebu w liturgii przed i po Soborze Watykańskim II. Promotor: dr Tomasz Głuchowski

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

Teoria muzyki

 • Bartłomiej BarwinekModernistyczna retoryka muzyczna w oratorium Das Unaufhörliche Paula Hindemitha. Promotor: dr hab. Marcin Trzęsiok
 • Monika DziurawiecZwiązki pomiędzy muzyką a malarstwem w wybranej twórczości polskich kompozytorów XX i XXI wieku. Promotor: dr Magdalena Stochniol
 • Wojciech MichnoRetoryka muzyczna w wybranych utworach XX wieku. Promotor: dr hab. Marcin Trzęsiok, prof. AM
 • Krzysztof WyglądaczBarwy i tembry milczenia –  rola i znaczenie zakomponowanej ciszy w muzyce baroku. Promotor: dr hab. Marcin Trzęsiok

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Aleksandra GawinSchola Magnificat przy parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenod w Kędzierzynie-Koźlu. Rys historyczny, doświadczenia własne. Promotor: dr Dominika Lenska
 • Anna OleśRola najbliższego środowiska w budowaniu muzycznych zainteresowań dzieci – wpływ tej zależności na kompetencje wokalne uczniów w świetle badań własnych. Promotor: dr Barbara Stencel
 • Kinga RochPieśń ludowa regionu podhalańskiego w edukacji muzycznej – przykładowe konspekty zajęć. Promotor: dr Barbara Stencel

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Teoria muzyki

 • Agata GórzyńskaZnaczenie zdolności muzycznych dla rozwoju wybranych zdolności pozamuzycznych u dzieci w starszym wieku szkolnym. Promotor: dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna
 • Katarzyna Kaźmierska – 500 Cadenzen in sämmtlichen Dur- und Moll- Tonhöhen für die Orgel Andreja Žaškovský’ego i Teodora Kiewicza w kontekście ruchu cecyliańskiego. Promotor: dr hab. Maciej Babnis.
 • Pamela SinickaZbigniew Popielski – Oratorium Syberyjskie Terra Exsecrabilis. Promotor: prof. dr hab. Marek Podhajski
 • Barbara ŻłobeckaW cieniu Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego – polscy kompozytorzy i wirtuozi skrzypiec działający w XIX wieku. Promotor: dr hab. Danuta Popinigis

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Iga ApolloShow Choir w aspekcie popularyzacji muzyki chóralnej w Stanach Zjednoczonych. Przykładowy scenariusz realizacji spektaklu. Promotor: dr Błażej Połom
 • Magdalena BałabanDziałalność i rozwój wydziału rytmiki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie w latach 2005-2015. Promotor: dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
 • Agata BenkowskaMuzyka kościelna w świetle nauczania Jana Pawła II. Promotor: ks. dr hab. Jacek Bramorski
 • Klaudia Dominika CzyżykKsięga Pieśni nad Pieśniami jako źródło inspiracji muzycznych na podstawie wybranych dzieł muzyki sakralnej. Promotor: ks. dr hab. Jacek Bramorski
 • Joanna FilipczukRytmika w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w latach 2005-2015. Promotor: dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
 • Agata Magdalena JakubiecPredyspozycje muzyczne a powodzenie w kształceniu uczniów w wybranej placówce szkoły muzycznej I stopnia. Promotor: dr Michał Kierzkowski
 • Anna KleinaImprowizacja fortepianowa jako istotny element w ćwiczeniach metrorytmicznych oraz ekspresyjnych na zajęciach rytmiki w klasie szóstej szkoły muzycznej II stopnia. Promotor: dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
 • Jadwiga KościkPromocja i marketing dóbr kultury na przykładzie sopockiego teatru muzycznego Baabus Musicalis. Promotor: dr Gabriela Konkol
 • Emilia Anna PustelnikKrótkoterminowy wpływ aktywności fizycznej na wybrane procesy poznawcze u dzieci w wieku przedszkolnym. Promotor: dr Michał Kierzkowski
 • Przemysław RaczkowskiZnaczenie liturgiczno-muzyczne wybranych kompozycji o. Alfonsa Klamana CSsR. Promotor: ks. dr hab. Jacek Bramorski
 • Agnieszka RoskalWpływ muzyki Gospel na muzyczną edukację młodzieży na przykładzie działalności Młodzieżowego Chóru Juventus. Promotor: prof. dr hab. Anna Fiebig
 • Zofia StefanowiczSakralna twórczość chóralna epoki niemieckiego romantyzmu na przykładzie wybranych kompozycji Johannesa Brahmsa, Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego i Josefa Rheinbergera - analiza formalna i problemy wykonawcze. Promotor: dr Michał Kozorys
 • Kamil Damian SzafranKult maryjny w twórczości chóralnej Marcina Tadeusza Łukaszewskiego na przykładzie wybranych utworów. Promotor: prof. zw. dr hab. Marek Rocławski
 • Piotr ZiółkowskiŚpiewy proprium missae przeznaczone na uroczystość Zesłania Ducha Świętego we współczesnej liturgii rzymskiej. Promotor: ks. dr hab. Jacek Bramorski

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Kompozycja i teoria muzyki

 • Agnieszka Łakomska John Tavener i jego cztery requiem. Promotor: dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Magdalena BargielDziałalność edukacyjna Instytutu Zoltana Kodály’á w Kesckemét w roku akademickim 2014/2015. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Magdalena Chruścińska – Missa pro defunctis Romana Maciejewskiego jako wyraz buntu przeciw wojnie. Funkcja partii chóralnych. Promotor: prof. dr hab. Lidia Matynian
 • Karolina CzuraMuzyka Kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego w utworach chóralnych Romualda Twardowskiego na podstawie wybranych kompozycji. Promotor: dr hab. Włodzimierz Siedlik
 • Martyna DrabczyńskaFormy i zastosowanie muzyki użytkowej w obszarach jej funkcjonowania na podstawie wybranych przykładów z przemysłu filmowego i branży reklamowej. Promotor: prof. dr hab. Marta Wierzbieniec
 • Monika GrochalZastosowanie elementów rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim i średnim oraz dziećmi autystycznymi na przykładzie zajęć umuzykalniających Spotkania z Panią Melodią. Promotor: dr hab. Magdalena Stępień
 • Paulina KarpFunkcja kapelmistrza w zespole Pieśni i Tańca „Dobczyce”. Promotor: prof. dr hab. Lidia Matynian
 • Zofia KoziołInterpretacja wielogłosowych utworów epoki renesansu na przykładzie wykonań zespołu The King’s Singers. Promotor: prof. dr hab. Marta Wierzbieniec
 • Marta KrawczykPolski Narodowy Chór Młodzieżowy – działalność, edukacja, wykonawstwo. Promotor: prof. dr hab. Lidia Matynian
 • Joanna KurekNauczanie na fortepianie dziecka niewidomego – studium przypadku. Promotor: prof. dr Jerzy Kurcz
 • Iwona KuzaDziałalność edukacyjno-artystyczna Instytutu Jaques-Dalcroze’a w Genewie w roku akademickim 2015/2016. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Paulina MajdaPodręczniki do kształcenia słuchu na etapie podstawowej szkoły muzycznej. Ich rola i funkcje. Promotor: prof. dr Jerzy Kurcz
 • Dawid MakoszRola dyrygenta w procesie przygotowania i realizacji sesji nagraniowej. Promotor: dr Mateusz Bień
 • Małgorzata MarchwianaTaniec na kółkach. Wpływ rytmu, ruchu i muzyki na życie osób z niepełnosprawnością ruchową.Promotor: dr Agnieszka Draus
 • Ewa MazurPiosenka jako materiał dydaktyczny na lekcji kształcenia słuchu. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Lidia Matynian
 • Anna PiwowarZastosowanie metody Emila Jaques-Dalcroze’a w pracy z chórem dziecięcym. Promotor: prof. dr hab. Jan Jazownik
 • Beata RadeckaWspółczesne życie muzyczne miasta i gminy Bochnia. Promotor: prof. dr Jerzy Kurcz
 • Agnieszka RyczkoSakralne utwory chóralne Miłosza Bembinowa. Między słowem a dźwiękiem. Promotor: prof. dr hab. Lidia Matynian
 • Karolina Sokołowska Problemy adaptacji elementów rytmiki dalcroze’owskiej wykorzystywanej w pracy z dziećmi słabowidzącymi i niewidomymi. Studium porównawcze. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Beata SypekInspiracja stylem flamenco i interpretacji ruchowej utworu Danza del Molinero Manuela de Falli. Promotor: dr hab. Magdalena Stępień
 • Paulina WójcikWykorzystanie podręczników Beatrix Podolskiej w umuzykalnianiu dzieci w niepublicznym przedszkolu „Kubuś” w Krakowie. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Beata WróbelWartość dydaktyczna i artystyczna podręcznika Antoniego Cofalika pod tytułem Skrzypcowe ABC. Szkoła gry na skrzypcach. Promotor: dr Andrzej Wilk

 
Pokaż cały
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij