Prace magisterskie obronione w 2015 roku (wykaz)

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 • Katarzyna Lidia Babulewicz: Kadencje Wandy Landowskiej do koncertów na instrumenty klawiszowe G. F. Händla, J. Haydna i W. A. Mozarta. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Beata Handzel: Muzyka w zwyczajach kolędnicznych Żywczaków i Babiogórców w świetle przeglądów konkursowych w Lachowicach i Żywcu. Promotor: dr hab. Aleksandra Patalas
 • Paulina Ignaczak: Kronika porównawcza publicznych wydarzeń muzycznych w Krakowie w latach 1901, 1902 i 1921. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Ewelina Itrich: Twórczość fortepianowa Adolfa von Henselta na przykładzie gatunków wykorzystywanych przez Fryderyka Chopina. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Michał Jaczyński: Recepcja twórczości Władysława Żeleńskiego w Polsce w latach 1859-1939. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Klaudia Jazowska: Dorobek naukowy i publicystyczny Bronisławy Wójcik-Keuprulian (1890-1938). Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Andżelika Jędrzejczyk: El amor brujo Manuella de Falli. Promotor: dr hab. Zofia Fabiańska, prof. UJ
 • Daniel Klimanek: Król Edyp Igora Strawińskiego: między tradycją a współczesnością. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Adam Kukla: Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale Jana Stefaniego – geneza i charakterystyka oraz wydanie krytyczne, t. 1-2. Promotor: dr hab. Aleksandra Patalas
 • Dominika Lasek: Twórczość kompozytorska Anthony’ego Burgessa na przykładzie Kwartetu smyczkowego. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Magdalena Lubaś: Recepcja muzyki Bogusława Schaeffera w polskim piśmiennictwie muzycznym z lat 1959-1981. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Urszula Mras: Tradycyjna wielogłosowość w bułgarskich pieśniach weselnych. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Ksenia Rokowska: Wywiad jako źródło wiedzy na temat osobowości twórczej krakowskich kompozytorów: Adama Walacińskiego, Marka Stachowskiego i Krzysztofa Meyera. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Błażej Wiliński: Opracowania dawnej muzyki polskiej w twórczości Andrzeja Panufnika. Promotor: dr hab. Zofia Fabiańska, prof. UJ

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

 • Nadzieja Dancewicz: Śpiewy polskie w kancjonale księdza Wacława Gieburowskiego (1878-1943). Promotor: ks. dr hab. Piotr Wiśniewski
 • Adam Motyczyński: Użytkowy charakter dzieł organowych Jana Sebastiana Bacha na przykładzie jego zbioru ośmiu małych preludiów i fug. Promotor: ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Krzysztof Stęchły: Śpiewnik nowych pieśni kościelnych i piosenek religijnych ks. Mariana Żuka SDB. Analiza formalna zawartości zbioru. Promotor: ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Bartosz Szwaciński: Oratorium Georga Friedricha Händla Jephtha. Analiza muzyczno-retoryczna wybranych fragmentów dzieła. Promotor: ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Gabriel Wiśniewski: Pieśni maryjne w śpiewniku ks. Jana Siedleckiego z 1959 roku. Promotor: ks. dr Krzysztof Niegowski.

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 • Ewa Bogula: Joseph Woelfl i jego koncerty fortepianowe G-dur op. 20 oraz D-dur Le Coucou op. 49. Promotor: prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska
 • Krzysztof Dąbrowski: Technika passaggi w muzyce instrumentalnej wieków XVI i XVII. Promotor: dr hab. Szymon Paczkowski
 • Agnieszka Jóżwicka: Preferencje muzyczne uczniów podstawowych szkół muzycznych. Promotor: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek
 • Magdalena Kajszczak: Retoryka w służbie ekspresji w wybranych utworach wokalno-instrumentalnych Karola Szymanowskiego. Promotor: dr hab. Tomasz Jeż
 • Anastasiya Niakrasava: Kultura muzyczna mniejszości polskiej na Grodzieńszczyźnie dokumentacja historyczna a wyniki badań współczesnych. Promotor: prof. dr hab. Piotr Dahlig
 • Sylwia Pilich: Wizja „nowej muzyki” w publicystyce Bogusława Schaeffera w latach 1957-1985. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Skowron
 • Maciej Rodkiewicz: Rozwój stylu w muzyce popularnej na przykładzie twórczości zespołu Paradise Lost z lat 1990-1999. Promotor: dr hab. Iwona Lindstedt
 • Katarzyna Spurgjasz: Osiemnastowieczne muzykalia kanoników regularnych z klasztoru w Żaganiu w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Promotor: dr hab. Tomasz Jeż

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 • Damian Garecki: Wybrane aspekty kultury muzycznej Szczecina w II połowie XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
 • Adam Grzeluszka: Historia budownictwa fortepianów i pianin w Kaliszu. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Przerembski
 • Joanna Krycka: Kultura muzyczna głuchych z perspektywy badań nad muzyką mniejszości. Promotor: dr hab. Bożena Muszkalska
 • Dariusz Marciniszyn: Specyfika wykonawstwa muzyki XIX wieku Władysława Kędry (1918-1968) w świetle źródeł fonograficznych. Promotor: prof. dr hab. Maciej Gołąb
 • Adrian Rak: Nowoniemieckie tabulatury organowe ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
 • Magdalena Szewerda: Muzyczna symbolika Credo w twórczości mszalnej Józefa Elsnera. Promotor: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
 • Tomasz Wietrzykowski: Pieśni ptaków a muzyka ludzi. Promotor: dr hab. Bożena Muszkalska

 

KATEDRA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 • Karolina Kosatka: Metody i rodzaje muzykoterapii jako pomoc w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych. Promotor: dr Piotr Soszyński
 • Agata Kwiatkowska: Formy pozaszkolnej aktywności muzycznej młodzieży na przykładzie dwóch środowisk: wielkomiejskiego i małomiasteczkowego. Promotor: dr Piotr Soszyński
 • Aleksandra Niedziela: Znaczenie profesjonalnej aktywności muzycznej w rozwoju samowiedzy i samooceny członków orkiestry kameralnej. Promotor: dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak, prof. UŁ
 • Magdalena Rędzińska: Ekspresja teatralna i muzyczna jako przejaw kreatywności i źródło samorealizacji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Promotor: dr Anna Pikała

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 • Katarzyna Fornal: Działalność Karola Kurpińskiego i jego opera Zamek na Czorsztynie. Promotor: dr hab. Danuta Jasińska, prof. UAM
 • Paweł Frasz: Kultura muzyczna w klasztorze cystersów w Obrze do kasaty w 1836 roku. Promotor: dr hab. Alina Mądry
 • Adam Gołębiewski: The Great Learning Corneliusa Cardew. Między muzyką a utopią społeczną. Promotor: prof. dr hab. Ryszard D. Golianek
 • Iwona Grodź: Formy i funkcje Muzyki Wojciecha Kilara w filmie Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy (1974). Promotor: dr hab. Marcin Gmys, prof. UAM
 • Eliza Kierepka: Antygona Carla Orffa – koncepcja słowno-muzyczna dzieła. Promotor: dr hab. Danuta Jasińska prof. UAM
 • Sylwia Kuczyńska: Twórczość fortepianowa dla dzieci Janiny Garści. Promotor: dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska
 • Urszula Matlęgiewicz: Twórczość zespołu Kapela Drewutnia z Lublina jako przykład żywej tradycji muzycznej obszaru pogranicza. Promotor: dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. UAM
 • Kacper Modelski: Retoryczność XVII-wiecznych łacińskich dzieł dramatyczno-muzycznych o tematyce sądu ostatecznego. Promotor: prof. dr hab. Ryszard D. Golianek
 • Justyna Raczkowska: Twórczość Wojciecha Dankowskiego w zbiorach muzycznych Wielkopolskich – charakterystyka i katalog tematyczny. Promotor: dr hab. Alina Mądry
 • Aleksander Rudawski: Turntablism jako sztuka perfomatywna. Promotor: prof. dr hab. Bożena Muszkalska
 • Dominika Stopczańska: Alternatywna koncepcja wykonania muzyki dawnej na przykładzie działalności zespołu Oni Wytars. Promotor: prof. dr hab. Bożena Muszkalska
 • Jędrzej Weber: Yass jako autonomiczny nurt polskiej sceny muzycznej lat. 90 – geneza, repertuar, przedstawiciele. Promotor: dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska
 • Agnieszka Wiecha: Astor Piazzolla jako twórca tango nuevo. Promotor: prof. dr hab. Bożena Muszkalska
 • Marcin Wojciechowski: Pejzaż dźwiękowy meczu piłkarskiego. Promotor: prof. dr hab. Bożena Muszkalska

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Teoria muzyki

 • Monika Kuchta: Wybrane cechy stylu indywidualnego Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil na przykładzie Reportaży. Promotor: dr Iwona Świdnicka

Dyrygentura chóralna

 • Liliana Bach: Perspektywa rozwoju Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej u progu piętnastoletniej działalności. Promotor: dr hab. Dariusz Zimnicki
 • Arkadiusz Górka: Działalność i specyfika zespołów śpiewaczych działających w wybranych kościołach Traktu Królewskiego i Starego Miasta w Warszawie w latach 2000-2015. Promotor: dr hab. Marcin Łukaszewski
 • Jakub Hutek: Niezbędne umiejętności wokalne i kompetencje pedagogiczne w pracy muzyka-dyrygenta. Promotor: dr hab. Krzysztof Szmyt
 • Magdalena Hutek: Charakterystyka edukacji muzycznej dzieci w okresie wczesnoszkolnym. Promotor: dr Anna Ignatowicz-Glińska
 • Beata Kozyra: Fragmenty chóralne w przedklasycznej kompozycji Magnificat Carla Philippa Emanuela Bacha – konkretyzacja a aktualizacja wykonawcza. Promotor: prof. dr Ewa Marchwicka
 • Piotr Markisz: Responsoria na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Jana Fotka. Promotor: prof. dr hab. Maria Wacholc
 • Marta Moneta: Specyfika pracy z małym zespołem chóralnym na przykładzie Scholi Cantorum Exultet. Promotor: prof. dr Ewa Marchwicka
 • Aneta Mroczek: Współczesne życie muzyczne Sokołowa Podlaskiego. Promotor: dr Michał Sławecki
 • Aleksandra Myczkowska: Konkretyzacja wykonawcza utworów stylistycznie skontrastowanych o różnej genezie etnicznej. Promotor: prof. dr Ewa Marchwicka
 • Jerzy Sawicki: Świeckie utwory chóralne Mariana Sawy w świetle jego twórczości chóralnej na przykładzie wybranych kompozycji. Promotor: dr hab. Marcin Łukaszewski
 • Jakub Szafrański: Chóry męskie w międzywojennej Polsce a ich repertuar – geneza i charakterystyka. Promotor: prof. dr Ewa Marchwicka
 • Anna Witkowska: Wybrane problemy edukacyjne w chórze amatorskim osób dorosłych. Promotor: prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

Rytmika

 • Paulina Jędrych: Miejsce i rola improwizacji w edukacji muzycznej w Polsce. Promotor: dr Magdalena Wajzner-Barska
 • Maja Lenar: Wstęp do lekcji rytmiki jako element rytmiki rozszerzonej w ujęciu Barbary Turskiej na przykładzie kursu w Krynicy Zdroju z 2008 roku. Promotor: dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC
 • Martyna Sojka: Rewalidacja przez muzykę w Szkole Muzycznej I stopnia dla dzieci niewidomych w Laskach. Promotor: dr Aldona Nawrocka-Woźniak
 • Katarzyna Szkrawan: Metoda Émila Jaques-Dalcroze’a w kształceniu tancerzy klasycznych. Promotor: dr Aldona Nawrocka-Woźniak
 • Aleksandra Wieczorek: Wpływ ćwiczeń rytmiki Émila Jaques-Dalcroze’a na procesy poznawcze i usprawnienie motoryki osób starszych. Promotor: dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC

Muzyka kościelna

 • Piotr Thel: Kancyonał Muzyki Kościelney Wacława Raszka jako koncepcja reformy muzyki liturgicznej w Polsce. Promotor: dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC

Pedagogika baletowa

 • Ewa Budny-Orłowska: Taniec na przełomie wieków. Fenomen twórczości Wacława Niżyńskiego: Święto wiosny jako antycypacja nowej jakości i nowego spojrzenia na ruch. Promotor: dr Tomasz Nowak
 • Weronika Stroińska: Jacek Przybyłowicz – tancerz i choreograf, kierownik baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu w latach 2010-2014. Promotor: dr Klaudia Carlos-Machej

Choreografia i teoria tańca

 • Anna Bul: Popularność tańców pochodzenia karaibskiego w Polsce. Promotor: prof. Ewa Wycichowska
 • Daria Czaja: Działalność Fundacji Balet w Szczecinie w latach 1991-2011. Promotor: dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC
 • Joanna Fedko: Metodyka nauczania sportowego tańca towarzyskiego dzieci kategorii wiekowej Junior I na podstawie autorskiego programu nauczania w oparciu o przepisy. Promotor: dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC
 • Agnieszka Frączek: Działalność Krakowskiego Teatru Tańca. Promotor: prof. Ewa Wycichowska
 • Regina Lissowska: Kinestezja we współczesnej choreografii. Promotor: dr Tomasz Nowak
 • Klara Łucznik: Trening mentalny w tańcu współczesnym – pojęcie i jego znaczenie w praktyce tańca współczesnego. Promotor: prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz
 • Paweł Malicki: Popołudnie Fauna – innowacyjne dzieło choreograficzne Wacława Niżyńskiego do muzyki Claude’a Debussy’ego w Balets Russes łączące rolę tancerza i funkcję choreografa. Promotor: prof. Ewa Wycichowska
 • Klaudia Nierodzik: Taniec jazzowy a rozwój kultury afroamerykańskiej na terenach Stanów Zjednoczonych. Promotor: dr hab. Zofia Rudnicka
 • Anna Paś: Źródła twórczej inspiracji w reinterpretacjach baletów Piotra Czajkowskiego na podstawie dzieł choreograficznych Mathew Bourne’a. Promotor: dr Magdalena Malska
 • Karolina Samsel: Problematyka transgresji w japońskim tańcu buto. Promotor: dr Magdalena Malska
 • Agnieszka Słowikowska: Znaczenie intuicji w procesie twórczym na przykładzie działalności choreograficznej Wacława Niżyńskiego. Promotor: dr Magdalena Malska
 • Katarzyna Stefanowicz: Nowe media jako narzędzia kreacji przestrzeni w tańcu. Promotor: prof. Ewa Wycichowska

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA – WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Piotr Bielski: Chór parafialny jako forma edukacji muzycznej. Badania na podstawie analizy działalności wybranych białostockich chórów kościelnych. Promotor: dr Anna Moniuszko
 • Paweł Krasiński: Autorskie opracowanie akompaniamentu liturgicznego do wybranych kolęd polskich. Promotor: dr Rafał Sulima
 • Ewa Mackiewicz-Pilich: Język muzyczny Mikhaila Shukha na przykładzie Hymnów liturgicznych św. Jana Złotoustego. Promotor: prof. dr hab. Bożenna Sawicka
 • Justina Račinska: Muzyka filmowa kompozytorów polskich jako uzupełniający materiał dydaktyczny w szkole muzycznej II stopnia. Promotor: dr Joanna Cieślik-Klauza
 • Paweł Szypulski: Zagadnienia wykonawcze w wybranych utworach Miłosza Bembinowa. Promotor: dr Karolina Mika
 • Michał Warszycki: Twórczość chóralna Iriny Denisowej. Promotor: dr Marta Wróblewska
 • Krzysztof Zaniewski: Twórczość sakralna Pawła Łukaszewskiego na chór o głosach równych. Promotor: dr Anna Moniuszko

 

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Michał Czarnowski: Popularyzacja muzyki ludowej w Polsce na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Brusach. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Maksymilian Jacek Dzikowski: Pieśń jako medium przekazu treści kulturowych w społecznościach dawnych na wybranych przykładach. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Kamil Maciej Dziuba: Stres i trema w zawodzie artysty muzyka. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Małgorzata Grancewicz: Korelacja muzyki z pozostałymi kierunkami kształcenia w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej a kształcenie przyszłych nauczycieli. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury
 • Sandria Daria Jakubowiak: Korelacje między teorią osobowości w ujęciu konceptualnym Carla Junga a emisją głosu – studium przypadków studentów Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie. Promotor: dr Barbara Halec
 • Joanna Jeglińska: Znaczenie aktywności  muzycznej dziecka w opinii wybranych nauczycieli przedszkola. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury
 • Patrycja Kowalska: Facebook jako platforma promocyjna dla muzyków i jego wpływ na ich zasięg popularności w Polsce. Promotor: dr Piotr Klimek
 • Olga Hanna Lisińska: Rozwój aktywności muzycznej dzieci w ramach zespołu wokalnego na przykładzie zespołu Marudy ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury
 • Zofia Marta Łuksza: Spektakle muzyczno-teatralne jako forma edukacji w liceum na przykładzie Ogólnokształcącego Liceum im. Mieszka I w Świnoujściu. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury
 • Paweł Michałko: Kultura muzyczna Wojska Polskiego i jej wpływ na rozwój młodzieży szkolnej na przykładzie działalności Orkiestry Wojskowej w Szczecinie w latach 2000-2014. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Anna Orenczak: Kształcenie muzyczne osób z dysfunkcją wzroku na różnych poziomach kształcenia. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Piotr Pranga: Wybrane problemy w instrumentacji i aranżacji utworów  na zespoły instrumentalne w szkołach muzycznych I stopnia. Promotor: prof. dr hab. Janusz Stalmierski
 • Anna Maria Trzcińska: Wybór literatury muzycznej dokonywany przez nauczycieli wczesnoszkolnych i przedszkolnych. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury
 • Emilia Maria Wieland: Znaczenie polskiego folkloru w muzycznej edukacji przedszkolnej. Promotor: dr Barbara Halec
 • Anna Katarzyna Wołowczyk: Postawy nauczycieli przedmiotów rytmika i kształcenie słuchu wobec przemian edukacyjnych w szkolnictwie muzycznym I stopnia. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury
 • Aleksandra Zielazek: Rola muzyki w rozwoju niemowląt i małych dzieci widziana oczami rodziców. Promotor: dr Barbara Halec
 • Paulina Żukowska: Działalność artystyczna Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie w latach 2003- 2013 w aspekcie propagowania treści marynistycznych. Promotor: dr Sylwia Fabiańczyk-Makuch
 • Piotr Żyjewski: Terapeutyczne wykorzystanie muzyki w nauczaniu wczesnoszkolnym. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury

Opracowała: Aleksandra Jagiełło-Skupińska
2016-09-06

 
Pokaż cały
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij