Prace magisterskie obronione w 2015 roku (wykaz)

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Teoria muzyki

 • Maciej Osiecki: Badania nad poziomem kompetencji wokalnych u uczniów szkół podstawowych. Promotor: dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna
 • Alicja Skrzypiec: Tradycja żydowska we współczesnej muzyce artystycznej. The Dreams and Prayers of Isaac the Blind Osvalda Golijova, Trio Paula Schoenfielda i Yiddish Dances Adama Gorba. Promotor: dr hab. Violetta Kostka

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Julia Bednarek: Zajęcia muzyczno-ruchowe a rozwój dziecka do trzeciego roku życia. Promotor: dr Gabriela Konkol
 • Yuan Feng: Pieśni o tematyce miłosnej w tradycji chińskiej – na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Marcin Tomczak
 • Barbara Flisak: Kryteria doboru utworów do celów muzykoterapeutycznych na podstawie analizy wybranych przykładów. Promotor: dr Michał Kierzkowski
 • Anna Godlewska: 30-lecie działalności Chóru Mieszanego Cantores Veiherovienses. Promotor: prof. dr hab. Marek Rocławski
 • Kinga Jakubowska: Kształtowanie postawy twórczej w realizowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych na zajęciach metodyki nauczania rytmiki w szkole muzycznej II st. Promotor: dr hab. Marzena Kamińska
 • Natalia Kiziuk: Terapeutyczne walory rytmiki jako jedna z form arteterapii. Promotor: dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
 • Joanna Klebba: Analiza formalna i problemy wykonawcze w Mszy na chór mieszany a cappella Michała Zielińskiego. Promotor: prof. dr hab. Marek Rocławski
 • Klaudia Kosiorowska: Improwizacja fortepianowa nauczyciela na zajęciach rytmiki w kl. V szkoły muzycznej II stopnia. Promotor: dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
 • Mariusz Kowalski: Analiza wybranych utworów Ola Gjeilo, Mortena Lauridsena i Erica Whitacre’a w kontekście amerykańskiej chóralistyki. Promotor: dr Anna Wilczewska
 • Beata Loks: Gry dydaktyczne w nauczaniu muzyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Promotor: dr Gabriela Konkol
 • Miriam Łaga: Program Unii Europejskiej Młodzież w działaniu jako przykład pozaformalnej edukacji młodzieży. Promotor: dr Gabriela Konkol
 • Anna Marjak: Terapeutyczne oddziaływanie sztuki w pracy z grupą. Promotor: dr Gabriela Konkol
 • Dorota Mentel: Wykorzystanie rytmiki w pracy z dziećmi autystycznymi. Promotor: dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
 • Katarzyna Nowińska: Możliwości wykorzystania autorskich kompozycji na lekcjach rytmiki w klasie VI szkoły muzycznej II st. Promotor: dr hab. Beata Wróblewska
 • Joanna Pestka: Dziesięciolecie Kaszubskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej i Regionalnej w Żukowie 2005-2014. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Górski
 • Marek Rogalski: Super flumina Babylonis – Psalm 137 jako źródło kompozytorskiego i wykonawczego natchnienia w wybranych opracowaniach chóralnych. Promotor: dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska
 • Anastasiya Senkavets: Muzyka cerkiewna na przykładzie parafii Św. Mikołaja w Gdańsku. Rola dyrygenta. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Górski
 • Aleksandra Szcześniak: Rytmika z kształceniem słuchu a założenia i realizacja przedmiotu w ramach reformy szkolnictwa muzycznego w Polsce. Promotor: dr Gabriela Konkol
 • Małgorzata Turska: Zagadnienia współczesnej metrorytmiki dla klas I-VI szkoły muzycznej II st. Promotor: dr hab. Marzena Kamińska
 • Maja Zalesińska: Sposoby kształtowania tekstu oraz jego oddziaływanie na strukturę oblicza dźwiękowego utworu chóralnego na przykładzie wybranych dzieł kompozytorów polskich XX i XXI wieku. Promotor: prof. dr hab. Marcin Tomczak
 • Klaudia Żmigrodzka: Problematyka wykonawstwa muzyki sakralnej na chór dziecięcy na przykładzie Missa Sancti Martini Vytautasa Miskinisa, Messe Basse Gabriela Fauré oraz Missa Brevis in D Benjamina Brittena. Promotor: prof. dr hab. Anna Fiebig

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Teoria muzyki

 • Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska: Tristan i Izolda Ryszarda Wagnera. Od legendy do dramatu muzycznego. Promotor: prof.dr hab. Teresa Malecka
 • Joachim Kołpanowicz: Poezja Kazimierza Przerwy-Tetmajera w pieśni polskiej okresu modernizmu. Promotor: prof.dr hab. Mieczysław Tomaszewski
 • Emilia Kostrzewa: Pytanie o tożsamość. Pieśń z orkiestrą w muzyce polskiej końca XX i początku XXI wieku. Bujarski, Górecki , Penderecki, Szymański. Promotor: prof.dr hab. Teresa Malecka
 • Natalia Kuźmicka: Zbigniewa Bujarskiego twórczość inspirowana tematyką religijną. Promotor: prof.dr hab. Teresa Malecka
 • Marta Łukańko (Talik): Nurt eksperymentalny awangardy rosyjskiej w pierwszej połowie XX wieku. Promotor: dr Krzysztof Szwajgier
 • Dominika Micał: Mit na nowo opowiedziany. The Minotaur Harrisona Birtwistle’a. Promotor: dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Joanna Fikas: Współczesne życie kulturalne w Myślenicach. Promotor: prof. dr Jerzy Kurcz
 • Ewa Grabias: Znaczenie muzycznych tradycji rodzinnych w kształceniu zawodowym muzyka na podstawie badań przeprowadzonych w Akademii Muzycznej w Krakowie. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Gabriela Jaskiernia: Bułgarskie pieśni ludowe z repertuaru chóru Le Mystère des Voix Bulgares. Problematyka wykonawcza. Promotor: prof. dr hab. Lidia Matynian
 • Joanna Knapik: Funkcja dyrygenta w orkiestrach dętych. Promotor: prof. dr hab. Lidia Matynian
 • Natalia Magdziarz: Oferta edukacyjna Filharmonii Krakowskiej w sezonie artystycznym 2013/2014 a skala zainteresowania nią uczniów gimnazjów. Na przykładzie badań w szkołach na terenie Dzielnicy Kraków-Stare Miasto. Promotor: prof. dr Jerzy Kurcz

Muzyka kościelna

 • Łukasz Sandera: Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna im. Ks. kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie – historia i teraźniejszość. Promotor: dr hab. Wiesław Delimat
 • Katarzyna Stanik: Mieczysław Tuleja – organista kościelny, wirtuoz, pedagog. Sylwetka muzyka zaangażowanego w pracę dla kościoła i edukacji. Promotor: dr hab. Wiesław Delimat

 

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 • Emilia Arciszewska: Kazimierz Arciszewski jako organizator i animator kultury w środowisku lokalnym. Promotor: prof. Tadeusz Niedźwiedź
 • Mateusz Deredas: Działalność kulturotwórcza Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku w latach 2007-2014. Promotor: prof. Tadeusz Niedźwiedź
 • Magdalena Kasprzyk: Pro Musica Antiqua w cyklicznych spotkaniach ,,Cavata na olsztyńskim zamku” w latach 1998-2014. Promotor: prof. Tadeusz Niedźwiedź
 • Emilia Kitłowska: „Śpiewający aktorzy” – szczególny sposób realizacji artystycznej. Promotor: dr hab. Zenona Rondomańska, prof. UWM
 • Paweł Litwińczyk: Formy prezentacji muzyki na 7. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Promotor: Promotor: prof. Tadeusz Niedźwiedź
 • Maciej Matuszczyk: Muzyczna i organizacyjna działalność Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku w latach 1990-2013. Promotor: prof. dr hab. Marcin Wawruk
 • Sylwia Milewska: Zainteresowania i aspiracje życiowe absolwentów 2013/14 PSM II stopnia w Olsztynie. Promotor: dr hab. Roman Kuźniak, prof. UWM
 • Marta Nichczyńska: Oddziaływanie tremy na wybrane aspekty wykonawcze. Promotor: dr hab. Zenona Rondomańska, prof. UWM
 • Laura Maria Obrycka: Aktywność zawodowa organistów w dekanacie Iława Zachód. Promotor: dr hab. Zenona Rondomańska, prof. UWM
 • Dominika Szczepanik: Muzyka w wybranych grach komputerowych. Promotor: dr hab. Zenona Rondomańska, prof. UWM
 • Katarzyna Klaudia Sznitowska: Konkurs Kompozytorski im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie w latach 2011-2015. Promotor: dr hab. Zenona Rondomańska, prof. UWM
 • Paweł Włodarski: Walory programu Linux „Ubuntu Studio” w amatorskiej produkcji muzycznej. Promotor: dr hab. Zenona Rondomańska, prof. UWM

 

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Marek Buczkowski: Motywacje uczestnictwa w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Rostarzewo oraz świadomość jej kulturotwórczej roli w regionie. Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ
 • Krzysztof Gostkowski: Recepcja muzyki Leszka Możdżera wśród studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ
 • Kacper Wojtkowiak: Motywacje uczestnictwa w parafialnej orkiestrze dętej Fermata Band. Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ

 

INSTYTUT MUZYKI W CIESZYNIE, WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Anna Czaplińska: Stanisław Stochel. Zarys działalności pedagogicznej, kulturalnej, społecznej i wydawniczej. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Turek
 • Weronika Polok: Działalność i repertuar kapeli Wałasi z Istebnej. Zajęcia muzykoterapeutyczne z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w oparciu o system „Carla Orffa”. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Anna Sandecka: Między tradycją a awangardą. Aspekty wychowawcze i interpretacje w muzyce rozrywkowej. Wykorzystanie instrumentarium i sprzętu audiowizualnego na zajęciach w klasach IV-VI na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Martin Wałach: Folklor muzyczny w wybranych obrzędach dorocznych Trójwsi beskidzkiej. Promotor: dr Magdalena Szyndler

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 • Karol Bednarz: Pieśni o Wniebowstąpieniu Pańskim w polskich śpiewnikach kościelnych i ich ludowa recepcja. Promotor: dr hab. Beata Bodzioch
 • Dorota Kaszuba: Kultura muzyczna w kościele farnym św. Jana Chrzciciela w Radomiu w latach 1945-2014. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
 • Teresa Kmieć: Komponowanie i wykonawstwo muzyki wobec doświadczenia śmierci (na wybranych przykładach). Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
 • Adam Kozak: Życie i twórczość Kurta Matzkera (1885-1944), kompozytora i organisty kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. Promotor: ks. dr Dariusz Smolarek
 • Yuliia Lapunova: Chór Jubilaeum w parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie (w latach 1999-2014). Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
 • Małgorzata Siemaszko: Geneza, historia i ludowa recepcja  pieśni Płaczcie Anieli. Promotor: dr hab. Beata Bodzioch
 • Yanina Tarasenko: Stylizacje poloneza w kolędach polskich. Promotor: dr hab. Beata Bodzioch
 
Pokaż cały
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij