Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Prace magisterskie obronione w 2015 roku (wykaz)

Wykaz prac magisterskich z zakresu muzykologii, teorii muzyki i edukacji muzycznej, obronionych w 2015 roku (w kolejności alfabetycznej):

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

Teoria muzyki

 • Paweł Pura: III Symfonia Pawła Mykietyna jako dzieło symboliczne. Promotor: prof. dr hab. Anna Nowak

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Anna Czuchaj-Seńko: Polskie festiwale jazzowe przyczynkiem promocji dla debiutujących wokalistów jazzowych. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Zubek
 • Marcin Kowalczyk: Wykorzystanie metody Carla Orffa w pracy z dziećmi na podstawie badań przeprowadzonych w bydgoskich przedszkolach. Promotor: dr Ewelina Boesche-Kopczyńska
 • Przemysław Jan Krawczyński: Działalność artystyczna Miejskiego Chóru Dziewczęcego LOGOS ze Świnoujścia w latach 1998-2014. Promotor: dr Piotr Jańczak
 • Klaudia Kuźmińska: Improwizacja scatem w muzyce jazzowej na przykładzie czołowych reprezentantów – Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Flora Purim, Bobby McFerrin. Promotor: dr hab. Karol Szymanowski, prof. AMFN
 • Magdalena Lipińska: Elementy sonorystyczne w wybranych utworach chóralnych a cappella współczesnych kompozytorów polskich. Promotor: prof. dr hab. Mariusz Kończal
 • Katarzyna Anna Pater: Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy u progu 30-lecia działalności artystycznej. Promotor: dr hab. Monika Wilkiewicz, prof. AMFN
 • Kaja Potrzebska: Problemy wykonawcze w wybranych utworach chóralnych a cappella Łukasza Urbaniaka. Promotor: prof. dr hab. Mariusz Kończal
 • Monika Sołtyszewska: Billie Holiday i Ella Fitzgerald – czołowe wokalistki ery swingu. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Zubek
 • Marta Joanna Szczęsna: Aspekty metodyczne w pracy z chórami: amatorskim i profesjonalnym. Studium porównawcze. Promotor: prof. Janusz Stanecki
 • Monika Anna Tyburska: Związki słowno-muzyczne w musicalach na przykładzie Jekylla i Hyde’a Franka Wildhorna, West Side Story Leonarda Bernsteina oraz Lalki Piotra Dziubka. Promotor: dr hab. Piotr Salaber, prof. AMFN
 • Daria Urbaniak: Wykorzystanie form wychowania muzycznego w edukacji wczesnoszkolnej. Promotor: dr Piotr Jańczak

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

Wydział kompozycji, teorii muzyki, dyrygentury, rytmiki i edukacji muzycznej

 • Katarzyna Babula: Ćwiczenia muzyczno-ruchowe w profilaktyce bólów kręgosłupa u skrzypków. Promotor: dr Mariola Świderska.
 • Siarhei Badalau: Opis suity ASWEJA na głosy ludowe, orkiestrę kameralną, chór, taśmę i video. Promotor: prof. Zygmunt Krauze
 • Marlena Barszczewska: Preferencje muzyczne uczniów edukacji wczesnoszkolnej na podstawie badań przeprowadzonych w klasach I-III w wybranych łódzkich szkołach podstawowych. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Aleksandra Bykowska: Satysfakcja zawodowa muzyka orkiestrowego. Promotor: dr hab. Barbara Sobolczyk, prof. AM
 • Jakub Czech: Rola i zadania pianisty-akompaniatora w pracy z solistami, chórem i zespołami. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Justyna Czernik: Poziom nauczania przedmiotu muzyka w prywatnym szkolnictwie ogólnokształcącym w Łodzi. Promotor: dr Stella Kaczmarek
 • Maciej Franczak: Wybrane cykle wokalne Benjamina Brittena, Luciana Beria oraz George’a Crumba: funkcje pierwowzoru ludowego oraz techniki aranżacji. Promotor: prof. dr hab. Marta Szoka
 • Marta Jabłońska: Kobieta dyrygent we współczesnej kulturze Polski. Promotor: dr Stella Kaczmarek
 • Maciej Kabza: Ewolucja stylu muzycznego i postawy estetycznej. Promotor: prof. dr hab. Ewa Kowalska-Zając
 • Milena Kawka: Preferencje muzyczne w wybranych grupach wiekowych: na podstawie badań przeprowadzonych na terenie miasta Łodzi. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Marcin Malinowski: Zastosowanie dźwięków konkretnych w kompozycji 3.3.3. na orkiestrę, taśmę i sampler. Promotor: dr Artur Zagajewski
 • Jakub Neske: Przedmiotowe uwarunkowania preferencji muzycznych. Promotor: dr hab. Grażyna Poraj
 • Beata Pielesiak: Problematyka dyrygencka w przygotowaniu wybranych utworów chóralnych Tronda Kverno. Promotor: dr hab. Jerzy Rachubiński
 • Joanna Płuciennikowska: Ćwiczenia muzyczno-ruchowe wg metody Dalcroze’a rozwijające procesy poznawcze w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym szkoły ogólnokształcącej. Promotor: dr Magdalena Owczarek
 • Anna Ewa Sobczyk: Ćwiczenia muzyczno-ruchowe wspomagające pamięć, koordynację i równowagę u osób starszych. Promotor: dr Magdalena Owczarek
 • Aida Stępniak: Traktat Selva de varii passaggi Francesca Rognoniego Taeggio a praktyka diminucyjna w utworach wariacyjnych na instrumenty klawiszowe Jana Pieterszoona Sweelincka i kompozytorów jego kręgu. Promotor: dr Ewa Bielińska-Galas
 • Łukasz Tokarczyk: Współczesna działalność muzyków kościelnych na terenie Łodzi i okolic. Promotor: dr hab. Krzysztof Grzeszczak
 • Magdalena Werner: Rola muzyki w życiu osób niepełnosprawnych na podstawie badań przeprowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Nowa Zorza” w Łodzi. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Piotr Wójcik: Rozwój muzyczny byłych członków orkiestry kameralnej „Łódzkie Smyczki” Ryszarda Jana Osmolińskiego. Promotor: dr Stella Kaczmarek
 • Maciej Wójcikowski: Reforma szkolnictwa artystycznego w szkole muzycznej I stopnia: analiza pilotażu reformy na przykładzie ZSM im. Stanisława Moniuszki w latach 2012-2014. Promotor: dr Ewa Kumik

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Teoria muzyki

 • Marta Beszterda: Epizodyczność jako koncepcja formalna IV Symfonii Tansman Epizody op.85 Henryka Mikołaja Góreckiego. Promotor: dr Janina Tatarska / dr hab. Monika Kędziora
 • Ewa Chorościan: Muzyka symboliczna Iannisa Xenakisa na przykładzie utworów Herma i Nomos alpha. Promotor: dr Artur Kroschel
 • Magdalena Żebrowska: Kształtowanie prawidłowej intonacji w procesie kształcenia słuchu w oparciu o polską literaturę muzyczną XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Magdalena Andrys: Metoda projektów w edukacji muzycznej uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej na przykładzie projektu Muzyczna Kawaleriada z Uśmiechem. Promotor: dr Małgorzata Okupnik
 • Arkadiusz Gustaw: Flet prosty na lekcjach muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Promotor: dr Joanna Grochowalska
 • Hanna Jarmolińska: Śpiew jako forma aktywności na lekcjach muzyki w gimnazjum na przykładzie powiatu obornickiego. Promotor: dr Teresa Śnitko
 • Klaudia Larus: Znaczenie kompetencji w praktyce nauczyciela muzyki na I, II i III etapie edukacyjnym. Promotor: prof. dr hab. Leszek Bajon
 • Izabela Polit: Zainteresowania muzyczne uczniów na II etapie edukacyjnym na terenie Poznania i okolic. Promotor: dr Patryk Piłasiewicz
 • Jacek Rubczak: Edukacja muzyczna w szkolnictwie ogólnokształcącym Malezji na podstawie regionu Sabah
 • Wallas Anna: Rola dyrygenta chóru szkolnego na drugim etapie edukacyjnym. Promotor: dr hab. Tomasz Dzięcioł

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Teoria muzyki

 • Katarzyna Bartos: Światło w muzyce Agaty Zubel i Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. Promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki
 • Natalia Biedka: Sonaty Johanna Gottlieba Janitscha w kontekście teorii muzyki Johanna Joachima Quantza. Promotor:  dr Andrzej Wolański
 • Agata Chojnacka: Muzyka w kręgu polityki. Twórczość kompozytorów polskich w okresie stanu wojennego. Promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Milena Będkowska: Specyfika pracy z dziecięco-młodzieżowym zespołem wokalno-tanecznym na przykładzie Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław”. Promotor: prof. Bogusława Orzechowska
 • Katarzyna Błaszczyk: Formy aktywności muzycznej młodzieży w wieku gimnazjalnym na przykładzie wybranych szkół wrocławskich. Promotor: dr Iwona Polak
 • Joanna Hadzicka: Działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze w latach 2009-2014. Promotor: dr Gracjan Szymczak
 • Agnieszka Hyla: Formy i znaczenie umuzykalniania społeczności lokalnej na przykładzie działalności Melchiora Jochema. Promotor: prof. Helena Tomaszek-Plewa
 • Oliwia Kimbar: Festiwal „Jazz nad Odrą” w latach 2008-2014. Promotor: dr Iwona Polak
 • Marek Kudra: Muzyka w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w latach 2003-2013. Promotor: prof. Jolanta Szybalska-Matczak
 • Grzegorz Przepióra: Działalność Chóru Mieszanego „Echo” w Krośnie w latach 2009-2014. Promotor: prof. Jolanta Szybalska-Matczak
 • Aleksandra Wysocka: Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans” w latach 2010-2014. Promotor: dr Artur Wróbel
 • Artur Piwkowski: Akompaniament organowy do perkusji tradycyjnej pieśni kościelnej – wybrane przykłady. Promotor: dr hab. Ewa Grygar

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

Teoria muzyki

 • Luiza Kaczmarczyk: Tradycja i nowoczesność w twórczości fortepianowej Henri Dutilleux. Promotor: dr hab. Marcin Trzęsiok
 • Ewa Kopacz: Obraz muzyki religijnej Andrzeja Dziadka. Modlitwa dźwiękiem. Promotor: prof. dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik
 • Justyna Sandecka: Bajka jako inspiracja dla miniatur wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych. Wybór przykładów twórczości kompozytorów polskich w latach 1945-2015. Promotor: st. wykł. Aleksandra Bilińska-Słomkowska

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Katarzyna Ciborska: Wpływ uczestnictwa w chórze lub orkiestrze na kształcenie słuchu uczniów szkoły muzycznej II stopnia. Promotor: st. wykł. dr Barbara Stencel
 
Pokaż cały
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij