Prace magisterskie obronione w 2014 roku (wykaz)

INSTYTUT MUZYKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Karolina Andraszewicz: Taniec ludowy na Kociewiu w edukacji regionalnej oraz procesie rewitalizacji kultury etnicznej w środowisku dziecięcym i młodzieżowym. Promotor: dr Jarosław Chaciński
 • Anna Bilicka: Muzyka wokalna wybranych epok jako blok tematyczny przedmiotu „Muzyka” w gimnazjum. Promotor: dr Jarosław Chaciński
 • Jarka Bułka-Demkowycz: Repertuar chóralnej muzyki cerkiewnej jako wsparcie tożsamości narodowej  na podstawie reprezentacyjnego chóru mniejszości ukraińskiej w Polsce „Żurawli”. Promotor: dr Jarosław Chaciński
 • Katarzyna Holländer: Absolwent studiów edukacji artystycznej w aspektach kształcenia, pracy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych nauczyciela muzyki. Promotor: dr Jarosław Chaciński

 

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 • Stanisław Maria Dubowik: Działalność wybranych amatorskich zespołów rockowych w Olsztynie. Promotor: prof. Józef Wojtkowiak
 • Ewa Giedych: Pasja rozwoju muzycznego – bariery i możliwości jej realizacji. Promotor: dr Alicja Tupieka-Buszmak
 • Bartłomiej Gorączkowski: Dyrygent jako organizator procesu dydaktycznego w amatorskim zespole wokalnym. Promotor: dr hab. Marcin Wawruk, prof. UWM
 • Małgorzata Barbara Górska: System kształcenia muzycznego w Wyższej Uczelni Pedagogicznej – Pädagogische Hochschule – w Heidelbergu. Promotor: dr Alicja Tupieka-Buszmak
 • Anna Kuropatwa-Śniegoń: Działalność edukacyjna Szkoły Muzycznej Yamaha w Olsztynie. Promotor: dr hab. Zenona Rondomańska, prof. UWM
 • Łukasz Karol Młynarczyk: Działalność muzyczna i organizacyjna Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle w latach 2006–2013. Promotor: dr hab. Lechosław Ragan, prof. UWM
 • Ryszard Dariusz Przebierała: Działalność artystyczna Miejskiej Orkiestry Dętej w Rypinie. Promotor: dr hab. Honorata Cybula, prof. UWM
 • Dominik Piotr Skwarczyński: Losy absolwentów Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w latach 2002–2012. Promotor: dr hab. Lechosław Ragan, prof. UWM

 

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Anna Bakalarek: Integracyjny charakter zajęć muzycznych w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Zielonej Górze. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Katarzyna Bezdziczek: Edukacyjne i wychowawcze wartości muzyki w opinii nauczycieli gimnazjów. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Monika Czarnecka: Percepcja wybranych opracowań muzyki Fryderyka Chopina przez studentów Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Alicja Górska: Rola muzyki w nauczaniu zintegrowanym na przykładzie uczniów z klas I–III Szkoły Specjalnej nr 1 w Zielonej Górze. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Ewelina Grygorkiewicz: Preferencje muzyczne młodzieży gimnazjalnej na przykładzie uczniów Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Ewa Guz: O edukacyjnych walorach emisji głosu na przykładzie studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego ze specjalizacją nauczycielską. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Marta Kraśna: Muzyka w teatrze dla dzieci na przykładzie wybranych spektakli Wrocławskiego Teatru Lalek. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Marlena Likus: Śpiew i elementy techniki wokalnej na przykładzie lekcji muzyki w klasach IV–VI Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Piotr Łopaciński: Środowiskowe uwarunkowania rozwoju muzycznego. Studium indywidualnych przypadków. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Kaja Maciaszek: Tradycje muzyczne w rodzinie na przykładzie absolwentów kierunku wychowanie muzyczne z lat 1992–2012. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Katarzyna Oknińska: Edukacyjne i wychowawcze wartości muzyki w opinii nauczycieli klas IV–VI szkół podstawowych w Zielonej Górze. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Agata Seidel: Nurt chopinowski w twórczości polskich muzyków jazzowych. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Paulina Solska: Muzyczne i dydaktyczne aspekty działalności teatru „Piiip” przy Zielonogórskim Ośrodku Kultury. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Kamil Szałno: Edukacyjno-wychowawcze wartości muzyki w opinii uczniów klas szóstych. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk

 

INSTYTUT MUZYKI, WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Agnieszka Filipczak: Wpływ relaksacji z muzyką na dobór barw w pracach plastycznych dzieci w wieku szkolnym. Promotor: dr Krzysztof Stachyra
 • Magdalena Gacka: Frantisek Xaver Brixi Missa in D. Studium stylistyczne. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Paweł Góźdź: Messe in F Antona Diabellego. Analiza formy i techniki kompozytorskiej. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Azim Irani: Muzyka pozaeuropejskich kultur w treściach edukacji gimnazjalnej. Promotor: dr Renata Gozdecka
 • Angelika Iwaniuk: Wybrani kompozytorzy muzyki cerkiewnej. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Agnieszka Jaskólska: Missa in F Franza Buhlera – studium analityczne. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Joanna Mania: Liryczne interpretacje Evy Cassidy. Przyczynek do badań nad sztuką coveru. Promotor: dr hab. Tomasz Jasiński, prof. UMCS
 • Ewelina Masiarz: Stosunek młodzieży gimnazjalnej do muzyki rockowej lat 60. XX wieku. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Milena Siembida: Monografia Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy”. Promotor: dr hab. Tomasz Jasiński, prof. UMCS
 • Anna Skawińska: Filmowe ścieżki dźwiękowe wobec paradygmatów retoryki muzycznej. Studium empiryczne. Promotor: dr hab. Tomasz Jasiński, prof. UMCS
 • Dariusz Świderek: Msza G-dur Johanna Baptista Schiedermayera. Analiza formy i techniki kompozytorskiej. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Anna Uzorko: Integracja sztuk w edukacji ponadgimnazjalnej. Promotor: dr Renata Gozdecka
 • Magdalena Wiciejewska: Cykl lekcji muzyki dla uczniów gimnazjum eksponujący muzykę religijną. Promotor: dr Renata Gozdecka
 • Natalia Wilk: Freddie Mercury i „Queen”. Portret legendy rocka. Promotor: dr Jadwiga Jasińska
 • Tomasz Woś: Hip-hop w świadomości młodzieży gimnazjalnej. Promotor: dr Andrzej Białkowski
 • Magdalena Wójtowicz: Historia polskiej piosenki w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr Jadwiga Jasińska

 

INSTYTUT MUZYKI W CIESZYNIE, WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Jakub Adamus: Zastosowanie metody nauki improwizacji jazzowej zawartej w publikacji Melodic Structures Jerry’ego Bergonziego w procesie nauczania improwizacji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Katarzyna Brych: Wybrane pieśni doroczne ze zbioru Juliusza Rogera w kontekście obrzędowości Górnego Śląska. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Dariusz Fudala: Monografia historyczna organów kościoła św. Marii Magdaleny w Tychach. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Barbara Gacek: Działalność regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Cepelia Fil – Wilamowice”. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Turek
 • Katarzyna Glanowska: Piosenki dla babci i dziadka – autorska muzyka do tekstów znanych polskich pisarek. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Agata Hadelko: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu –próba monografii. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Łukasz Kachel: Chór Ewangelicki Wisła Centrum w latach 1928–2012 – próba monografii. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Aneta Karwata: Prezentacja i porównanie podręczników do nauki muzyki w gimnazjum. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Karolina Kowalczewska-Czekierda: Nauczanie gry na instrumencie metodą Shinichi Suzuki w wybranych placówkach. Promotor: dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. UŚ
 • Agnieszka Krawiec: Kultura muzyczna na łamach „Karty Groni” w latach 1974–1997. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Turek
 • Magdalena Kubica: Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego na łamach „Literatury Ludowej” z roku 1957. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Turek
 • Monika Marek: Chór mieszany „Harmonia” z Mikołowa i jego działalność w upowszechnianiu muzyki w latach 1994–2013. Promotor: dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. UŚ
 • Karol Niezgoda: Działalność towarzystwa sztuki perkusyjnej i jego wpływ na rozwój edukacji perkusyjnej w Polsce. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Magdalena Ostrowska: Historia i działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żorach w latach 2007–2013. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Turek
 • Katarzyna Skandy: Założenia a rzeczywistość przedmiotu „Muzyka” w klasach IV–VI szkoły podstawowej. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Turek
 • Grzegorz Szczepaniak: Zespół Mażonetek „Gracja” ze Starej Wsi w latach 2000–2014 – próba monografii. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Konstancja Szymczyńska: Wojciech Kilar i jego związek z miastem Katowice. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Turek
 • Maria Śleziak: Programy multimedialne i ich wykorzystanie na lekcjach muzyki w gimnazjum. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Aleksander Teliga: Opera w obszarze percepcji młodych muzyków. Promotor: dr Małgorzata Mendel-Miśka
 • Małgorzata Traczyk: Zdania improwizacyjne we wspomaganiu wybranych kompetencji społecznych dzieci w w wieku przedszkolnym. Promotor: dr Ewa Bogdanowicz
 • Jakub Wawrzyn: Zjawisko muzyki żydowskiej w teraźniejszej Polsce. Promotor: dr Zenon Mojżysz
 • Alicja Winkler: Wpływ muzyki relaksacyjnej oraz bajek terapeutycznych na działania plastyczne dzieci przedszkolnych. Promotor: dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof.UŚ
 • Karolina Zasiadczuk: Awans zawodowy nauczyciela szkoły muzycznej na przykładzie zespołu państwowych szkół muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej. Promotor: dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. UŚ

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 • Izabela Maria Bartkowiak: Musica Mundana – koncepcja harmonii sfer od Pitagorasa do Boecjusza. Studium hermeneutyczne. Promotor: ks. dr Lucjan Dyka
 • Joanna Centkowska: Repertuar mszalny śpiewników kongresowych Polskiej Federacji „Pueri Cantores”. Promotor: ks. dr Dariusz Włodzimierz Smolarek
 • Olha Dzhana: Versus ad repetendum w repertuarze rzymsko-frankońskim. Historia i próba interpretacji. Promotor: ks. dr hab. Robert Michał Bernagiewicz, prof. KUL
 • Ewa Aleksandra Głaszcz: Kultura muzyczno-religijna parafii Rudzienko. Diecezja warszawsko-praska. Promotor: dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL
 • Dzmitry Harelau: Ludowe śpiewy religijne w dekanacie Postawskim (Diecezja Witebska) na Białorusi. Promotor: dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL
 • Monika Hołownia: Polskojęzyczne hymny brewiarzowe w „Śpiewniku liturgicznym” wydanym w 1991 roku i ich funkcja w liturgii. Promotor: dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL
 • Agnieszka Jaskólska: Kultura muzyczno-religijna w miejscowości Jankowice (diecezja radomska). Promotor: dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL
 • Sebastian Marcin Lesiczka: Ludowa kultura muzyczno-religijna w parafii Sokołów Małopolski (diecezja rzeszowska) w latach 19162013. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
 • Aleksandra Piech: Ludowe przekazy pieśni do Matki Boskiej Różańcowej. Promotor: dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL
 • Karol Andrzej Rzepecki: Retoryka muzyczna w fantazji chorałowej i kantacie Wo Gott der Herr nicht bei uns hält Johana Sebastiana Bacha. Promotor: dr Miłosz Witold Aleksandrowicz
 • Paweł Marcin Suryś: Monografia chóru „Familia” przy parafii p.w. św. Rodziny w Lublinie (19862012). Promotor: dr Miłosz Witold Aleksandrowicz

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 • Daria Brodacka: Działalność artystyczna i repertuar Ewy Demarczyk. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Iwona Cytera: Muzyka chóralna Józefa Świdra do słów fonetycznych. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Joanna Dąbek: Piśmiennictwo muzyczne Józefa Kofflera. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Anna Droń: Wybrane aspekty historiografii muzycznej XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • Agnieszka Gawlik: Kultura muzyczna Nowego Sącza na przełomie XIX i XX wieku (do 1914 roku). Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Katarzyna Gryc: Spuścizna Franciszka i Konrada Koniorów w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Agnieszka Kołtun: Związki polsko-włoskie w muzyce XVII-wiecznej Rzeczypospolitej w świetle prac Zygmunta M. Szweykowskiego. Promotor: dr hab. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, prof. UJ
 • Anna Korzewska: Sonaty na skrzypce i fortepian Władysława Żeleńskiego, Zygmunta Noskowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Henryka Melcera-Szczawińskiego. Studium porównawcze. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ
 • Tomasz Kurnik: Adolf Chybiński. Sylwetka uczonego i jego prace o Mieczysławie Karłowiczu. Promotor: dr hab. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, prof. UJ
 • Magdalena Lubaś: Recepcja muzyki Bogusława Schaeffera w polskim piśmiennictwie muzycznym z lat 19591981. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Martyna Mieczkowska: Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Shanties” w Krakowie. Historia oraz charakterystyka repertuaru w latach 19812013. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Jakub Pięta: Poglądy estetyczno-artystyczne wybranych kompozytorów polskich z pokolenia lat 40. i 50. XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Karolina Siemiączko: Wpływ doktryny socrealizmu na polskie piśmiennictwo o Fryderyku Chopinie w latach 19451962. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Katarzyna Sklorz: Sonaty na flet i fortepian Bolesława Woytowicza, Tadeusza Szeligowskiego i Piotra Perkowskiego. Studium porównawcze. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ
 • Grzegorz Strączek: Muzyka w grach komputerowych na przykładzie Heroes of Might and Magic 3. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Justyna Szczygieł: Twórczość Ludwika Maadera. Analiza i charakterystyka Requiem in Es oraz Arii i utworów kameralnych. Promotor: dr hab. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, prof. UJ
 • Karolina Szumna: Muzyka filmowa Dymitra Szostakowicza na przykładzie partytury do obrazu Samotna (1931). Promotor: dr hab. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, prof. UJ
 • Aleksandra Targosz: Tadeusza Joteyki koncepcja wychowania muzycznego w polskich gimnazjach w okresie międzywojennym. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Sylwia Wizner: Concertino da camera na saksofon z orkiestrą Jacquesa Iberta i Concertino na saksofon z orkiestrą smyczkową Romana Palestra. Studium porównawcze. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

 • Karolina Kaczmarska: Muzyczna ars oratoria na przykładzie Credo z Missa Concertata la Lombardesca Bartłomieja Pękiela. Promotor: ks. dr hab. Piotr Wiśniewski

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 • Monika Brzezińska: Etiuda po Chopinie: 21 Technische Studien als Vorbereitung zu Werken Fr. Chopins op. 154 Stephena Hellera (1813–1888). Promotor: dr hab. Szymon Paczkowski
 • Edyta Grzywaczewska: La buona figliuola Carla Godoniego i Niccolò Piccinniego a Czekina albo cnotliwa panienka Wojciecha Bogusławskiego i Niccolò Piccinniego. Promotor: prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska
 • Joanna Jęczmionka: Analiza muzyki Dario Marianellego do filmu Pokuta Joego Wrighta. Promotor: dr hab. Iwona Lindstedt
 • Karolina Kolinek-Siechowicz: Zagadnienie ekspresji muzycznej w kontekście filozoficznym na przykładzie Livre pour orchestre Witolda Lutosławskiego. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Skowron
 • Jan Makarewicz: Der Kaiser von Atlantis Viktora Ullmanna w perspektywie intertekstualnej. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Skowron
 • Volha Maslouskaya: Adaptacja białoruskich tradycji muzycznych w działalności wybranych zespołów folkowych. Promotor: prof. dr hab. Piotr Dahlig
 • Mateusz Melski: Antygona Arthura Honeggera i Jeana Cocteau jako XX-wieczne ujęcie tragedii antycznej. Analiza dzieła w świetle założeń estetycznych kompozytora, zastosowanych środków techniki dźwiękowej i rozwiązań formalnych. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Skowron
 • Monika Poroszewska: Działalność Filharmonii Narodowej w Warszawie w latach 2002–2013. Promotor: prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska
 • Veranika Ramanenkava: Folklor religijny tradycji rzymsko-katolickiej na ziemi dokszyckiej. Promotor: prof. dr hab. Piotr Dahlig
 • Justyna Saciuk: Doświadczenie przestrzeni w muzyce ambient. Próba zastosowania koncepcji heterotopii Michela Foucaulta. Promotor: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek
 • Paweł Wiktor Siechowicz: Problematyka wyobrażenia muzycznego w poematach symfonicznych, malarstwie i aforystyce fortepianowej M. K. Ciurlionisa. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Skowron
 • Sylwia Świątkowska: Z badań nad pograniczem kulturowym polsko-białoruskim (1997–2002). Stan współczesny tradycji muzycznej ludności poludniowej Hajnowszczyzny. Promotor: prof. dr hab. Piotr Dahlig
 • Marcin Zdunik: Bach w poszukiwaniu ideału: cztery wersje Pasji Janowej BWV 245. Promotor: dr hab. Szymon Paczkowski
 
Pokaż cały
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij