Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Prace magisterskie obronione w 2014 roku (wykaz)

Wykaz prac magisterskich z zakresu muzykologii, teorii muzyki i edukacji muzycznej, obronionych w 2014 roku (w kolejności alfabetycznej):

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

Teoria muzyki

 • Ewa Katarzyna Szałach: III Kwartet smyczkowy Szymona Laksa. Konstrukcja, estetyka, symbolika. Promotor: dr Violetta Przech, prof. AM

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Agnieszka Joanna Berka: Rola i zadania dyrygenta w kształtowaniu nowego amatorskiego zespołu chóralnego. Promotor: dr. hab. Monika Wilkiewicz, prof. AM
 • Hongyu Bu: Analiza programu nauczania muzyki w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły podstawowej w Chinach. Promotor: dr Ewelina Boesche-Kopczyńska
 • Łukasz Paweł Hermanowicz: Działalność Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w latach 2003–2014. Promotor: prof. Janusz Stanecki
 • Jing Jiao: Charakterystyka edukacji muzycznej w gimnazjum ogólnokształcącym w Chinach i w Polsce. Promotor: dr Ewelina Boesche-Kopczyńska
 • Elżbieta Anna Kalinowska: Piosenka w polskim filmie okresu międzywojennego. Promotor: prof. Andrzej Zubek
 • Joanna Kałas: Problemy wykonawcze w cyklu utworów Antiphonae Pawła Łukaszewskiego. Promotor: prof. Krzysztof Szydzisz
 • Patrycja Daria Kuś: Inspiracje muzyką żydowską wśród wybranych wykonawców polskiej sceny jazzowej i rozrywkowej. Promotor: dr hab. Piotr Salaber, prof. AM
 • Anna Maria Martko: Działalność edukacyjna Filharmonii Pomorskiej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w latach 2008–2013 i jej rola w edukacji dzieci przedszkolnych w województwie kujawsko-pomorskim. Promotor: mgr Anna Merder
 • Jakub Tomasz Mówka: Inscenizacja Kabaretu Starszych Panów w Teatrze Dramatycznym. Promotor: dr hab. Piotr Salaber, prof. AM

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Teoria muzyki

 • Olga Pospieszny: Transmedializacja muzyki – Słopiewnie Karola Szymanowskiego w wizualizacji Oko i ucho Franciszki i Stefana Themersonów. Promotor: dr hab. Hanna Kostrzewska, prof. AM
 • Joanna Mężydło: Koncert na fortepian i orkiestrę Witolda Lutosławskiego. Tradycja i współczesność. Promotor: dr Janina Tatarska, prof. AM
 • Martyna Miętkiewicz: Możliwość zastosowania metody rytmiki w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia otępienne. Promotor: dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
 • Sylwia Kuczyńska: Performans dla dzieci jako sztuka doświadczania współczesnego świata. Promotor: dr Janina Tatarska, prof. AM
 • Magdalena Piotrowska: Topika tradycji narodowych w Sinfonii sacra i Sinfonii votiva Andrzeja Panufnika. Promotor: dr Janina Tatarska, prof. AM
 • Oktawia Prokurat: Mistycyzm w twórczości Giji Kanczelego na przykładzie V Symfonii. Promotor: dr hab. Zbigniew Kozub, prof. AM
 • Anna Strojna: Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci według teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona. Promotor: dr Agnieszka Chenczke-Orłowska

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Kinga Dakus: Wychowawcze funkcje lekcji muzyki w szkole podstawowej. Promotor: dr Małgorzata Okupnik
 • Milena Gorzelańczyk: Metody aktywne na zajęciach muzycznych z dziećmi w klasach I–III szkoły podstawowej. Promotor: dr Teresa Śnitko
 • Damian Kacner: Folklor i jego wykorzystanie na lekcjach muzyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej. Promotor: dr Małgorzata Okupnik
 • Damian Myśliński: Muzyka jako czynnik wspomagający naukę matematyki. Promotor: dr hab. Stanisław Dylak, prof. UAM
 • Laura Stieler: Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie. Promotor: dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
 • Anna Walus: Forma ruchu z muzyką w klasach I–III ogólnokształcących szkół podstawowych. Promotor: dr Teresa Śnitko
 • Anna Urbaniak: Cechy nauczyciela muzyki na przykładzie II etapu edukacyjnego. Promotor: dr Teresa Śnitko

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Teoria muzyki

 • Beniamin Głuszek: Retoryczna teoria formy w muzyce w oparciu o „ogólną teorię systemów”. Promotor: dr Andrzej Wolański
 • Anna Krzanowska-Słatyńska: Andrzej Krzanowski. Katalog tematyczny dzieł i bibliografia. Promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki
 • Anna Mbayo: Historia i charakterystyka muzyki gospel z uwzględnieniem twórczości wrocławskich kompozytorów. Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. wizyt.
 • Maria Pawlikowska: Kwintet fortepianowy Alfreda Schnittkego jako wyraz osobistych przeżyć i doświadczeń kompozytora. Promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki
 • Zofia Stochła: Koncepcja nauczania kształcenia słuchu i rozwijania wyobraźni muzycznej według Michała Moca. Promotor: dr Aleksandra Pijarowska

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Estera Gąsowska: Autorski program pracy z dziecięcym zespołem liturgicznym jako przykładowa metoda stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka. Promotor: prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak, prof. nadzw.
 • Tomasz Gładysz: Działalność Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej „Consonanza” w latach 2006–2012. Promotor: dr Iwona Polak
 • Joanna Janas: Międzynarodowy Festiwal Bachowski w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, prof. nadzw.
 • Natalia Magnucka: Formowanie postaw rodzicielskich wobec edukacji muzycznej dzieci. Promotor: dr Małgorzata Podzielny
 • Dorota Nowacka: Wpływ regionalnych tradycji muzycznych na umuzykalnianie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w powiecie opolskim. Promotor: dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny
 • Sara Pradella: Działalność Zespołu Muzyki Dawnej „Carmen Alacre” w latach 2005–2013. Promotor: dr Iwona Polak
 • Daria Stachowicz: Sposoby doskonalenia indywidualnej emisji głosu w zespole wokalnym. Promotor: dr Iwona Polak
 • Anna Szczędzina: Wybrane problemy warsztatowe w pracy z chórem akademickim i sposoby ich rozwiązywania. Promotor: dr Małgorzata Podzielny
 • Arkadiusz Wiertelak: Problematyka prowadzenia chóru parafialnego na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak, prof. nadzw.

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

Wydział kompozycji, teorii muzyki, dyrygentury, rytmiki i edukacji muzycznej

 • Michał Jan Barański: Rozśpiewanie jako element kształcenia wokalnego zespołu na przykładzie Chóru Teatru Wielkiego w Łodzi i Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Promotor: prof. Anna Domańska
 • Miłosz Piotr Bazelak: Rekonstrukcje X Symfonii Gustawa Mahlera: aspekty stylistyczne i estetyczne. Promotor: prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek
 • Ewelina Czerniawska: Budowanie prawidłowych relacji społecznych w wybranej grupie rówieśniczej podczas zajęć rytmiki z elementami arteterapii. Promotor: dr hab. Ewa Wojtyga (opiekun merytoryczny), mgr Hanna Jastrzębska-Czella
 • Agnieszka Jaszczuk: Muzyka jako czynnik wspomagający wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Promotor: dr Stella Kaczmarek
 • Maciej Kabza: Analiza kompozycji BNW na głos, gitarę elektryczną, chór i orkiestrę. Promotor: dr hab. Krzysztof Grzeszczak, prof. Zygmunt Krauze
 • Paulina Kilanowska: Rozwijanie osobowości człowieka poprzez zadania kreatywne w oparciu o metodę Emila Jaques-Dalcroze’a. Promotor: kw. II st. E. Aleksandrowicz, prof. AM
 • Anna Marta Kołodziejska: Wpływ elementów dzieła plastycznego na tworzenie i komponowanie ruchu w zadaniach z zakresu improwizacji. Promotor: kw. II st. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
 • Joanna Kruszyńska: Krzysztof Grzeszczak – Ex Libro Psalmorum I–IV: związki słowa i muzyki. Promotor: dr Dawid Ber
 • Mariusz Lewy: Minimalizm w muzyce chóralnej na przykładzie wybranych kompozycji przełomu XX i XXI wieku. Promotor: dr Dawid Ber
 • Marcin Loga: Cykl Cztery obrazy na orkiestrę symfoniczną. Promotor: prof. Sławomir Kaczorowski
 • Aleksandra Łabęcka: Rola świetlicy socjoterapeutycznej w rozwoju muzycznym dzieci i młodzieży na podstawie badań przeprowadzonych w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Księży Młyn 1 w Łodzi. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Adrian Łęczycki: Analiza utworu 2 Songs. Promotor: dr Artur Zagajewski
 • Magdalena Myjak: Wizerunek muzyków w ocenie środowiska muzycznego i pozamuzycznego. Promotor: dr Grażyna Poraj
 • Jakub Neske: Przedmiotowe uwarunkowania preferencji muzycznych. Promotor: dr hab. Grażyna Poraj, prof. wiz. AM
 • Joanna Nowak: Aspiracje życiowe absolwentów szkoły muzycznej: na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów oraz absolwentów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Katarzyna Agata Pietras: Działalność Młodzieżowego Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego Iuvenales Cantores Lodzienses. Promotor: dr hab. Barbara Sobolczyk
 • Justyna Popławska: Rytmika z elementami profilaktyki logopedycznej. Promotor: dr hab. Ewa Wojtyga, prof. AM
 • Joanna Skoblewska: Twórczość Anatola Liadowa w kontekście tradycji muzyki rosyjskiej XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek
 • Magdalena Swat: Znaczenie metody Emila Jaques-Dalcroze’a w nauce czytania i pisania dzieci cierpiących na dysleksję. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Maria Sznyk: Metoda Emila Jaques-Dalcroze’a sposobem przełamywania barier psychicznych: na podstawie doświadczeń studentów i absolwentów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Promotor: kw. II st. Elżbieta Aleksandrowicz
 • Agnieszka Zembrzuska: Procesy tworzenia wypowiedzi ruchowych w zadaniach improwizacji na zajęciach rytmiki w szkole muzycznej II stopnia. Promotor: kw. II st. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

Teoria muzyki

 • Agnieszka Bagińska: Neobarokowa twórczość instrumentalna Bolesława Szabelskiego. Promotor: dr Wojciech Stępień
 • Dorota Pieniążek: Związki muzyki i liczby w refleksji kompozytorskiej. Przegląd stanowisk w muzyce XX i XXI wieku. Promotor: dr Magdalena Stochniol
 • Natalia Świtała: Muzyka i słowo w twórczości Jerzego Wasowskiego. Wybrane przykłady piosenek do tekstów Jeremiego Przybory. Promotor: st. wykł. Aleksandra Bilińska-Słomkowska

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Agnieszka Błaszczyk: Bajka jako sposób nauczania muzyki. Promotor: dr hab. Anna Waluga, prof. AM
 • Paulina Rusnok: Działalność Chóru Bieszczadzkiego – zarys monograficzny. Promotor: dr Maria Piotrowska-Bogalecka
 • Anna Velasquez-Wawrzyszko: Śpiewnik Pielgrzyma: historia – analiza zawartości – recepcja. Promotor: dr Maria Piotrowska-Bogalecka
 • Bartosz Zygmunt: Organizacja i metody pracy z zespołem amatorskim na przykładzie „Chóru Ośrodka Liturgicznego Ruchu Światło-Życie” oraz „Chóru Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego”. Glissando i kolor jako autorskie narzędzia dyrygenta. Promotor: prof. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Teoria muzyki

 • Izabela Głowienka: Stanisław Popiel – życie i twórczość. Promotor: prof. dr hab. Marek Podhajski
 • Małgorzata Sobieraj: Balthasar Johann Erben (16261686). Twórczość kompozytorska na tle muzyki II połowy siedemnastowiecznego Gdańska. Promotor: dr hab. Danuta Szlagowska, prof. AM
 • Renata Szczepańska: Antoni Poszowski – życie i twórczość. Promotor: prof. dr hab. Marek Podhajski

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Karolina Adamiak-Pruś: Analiza porównawcza stylów wykonawczych na podstawie wybranego repertuaru zespołów „The Manhattan Transfer” i „The King’s Singers”. Promotor: dr Małgorzata Kuchtyk
 • Dorota Babińska: Działalność męskiego chóru kościelnego im. Serca Jezusowego przy parafii p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim w latach 1925–1976 oraz działalność dyrygencka i organistowska Dominika Kłosa. Promotor: dr hab. Maciej Babnis
 • Agnieszka Birecka: Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od pół roku do dwóch lat jako proces wspierający ogólny rozwój dziecka. Promotor: dr Marzena Kamińska
 • Izabela Bliźniewska: Wykorzystanie muzyki i tańców renesansowych na zajęciach rytmiki w szkole muzycznej II stopnia. Promotor: dr Marzena Kamińska
 • Tomasz Chyła: Działalność artystyczna Chóru Mieszanego „Pięciolinia” z Linii w latach 20022014. Promotor: prof. dr hab. Marek Rocławski
 • Mengjing Hu: Analiza utworów Nostalgia wędrowca oraz Tęcza po deszczu na chór mieszany i fortepian Lu Zaiyi w kontekście ekspresji oraz zagadnień emisyjno-dyrygenckich. Promotor: dr Michał Kozorys
 • Anna Kozakiewicz: Rozwijanie kreatywności i umiejętności improwizacji u dzieci w kl. I–III Szkoły Muzycznej I st. w Chojnicach. Promotor: dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
 • Paulina Kropidłowska: Kultura muzyczna Lipusza w zarysie. Promotor: dr Michał Kierzkowski
 • Joanna Lachowska: Emocje, motywacje i relacje społeczne chórzysty w zespole amatorskim i profesjonalnym. Analiza porównawcza. Promotor: dr Michał Kierzkowski
 • Magda Marcinkowska: Wprowadzenie wybranych wartości i grup rytmicznych w klasach IIII szkoły muzycznej I st. na podstawie autorskich bajek i piosenek. Promotor: dr Marzena Kamińska
 • Anna Rocławska: Kształtowanie i rozwijanie tradycji śpiewaczych wśród dzieci na przykładzie działalności Chóru PSM I st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie. Promotor: dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska
 • Monika Rutkowska: Repertuar musicalowy i klasyczny a muzykoterapeutyczny wpływ na krótkotrwałą zmianę zachowania dzieci z autyzmem. Promotor: dr Michał Kierzkowski
 • Szymon Sutor: Historia i działalność Żeńskiego Chóru Kameralnego I LO w Kościerzynie w latach 1985–2010. Promotor: dr hab. Marcin Tomczak, prof. AM
 • Monika Tarasiuk: Rola autorskiego programu Emocje w obiektywie a zmiana postrzegania emocji w muzyce u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w szkole podstawowej. Promotor: dr Michał Kierzkowski
 • Mateusz Trepkowski: Analiza formalna i problemy wykonawcze Pieśni Maryjnych na chór mieszany a cappella op. 54 Henryka Mikołaja Góreckiego. Promotor: prof. dr hab. Marek Rocławski
 • Maciej Wojtkiewicz: Założenia a realizacja podstawy programowej przedmiotu muzyka w gimnazjum. [Praca bez udziału promotora]
 • Yawei Zhang: Możliwości i sposoby rozwijania edukacji chóralnej w Chinach. Promotor: dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Marta Barańska: Funkcja dydaktyczno-artystyczna podręcznika L. Florek, I. Tomery-Chmiel i T. Stachak „Nasza muzyka”. Promotor: dr Andrzej Wilk
 • Kamila Bembenek: Przedmioty teoretyczno-muzyczne w szkole muzycznej I stopnia w kontekście zmian w szkolnictwie artystycznym. Promotor: dr Andrzej Wilk
 • Oliwia Bentkowska: Działalność chórów amatorskich Tarnogórskiego Centrum Kultury w Tarnowskich Górach w latach 1997–2014. Promotor: dr hab. Włodzimierz Siedlik
 • Agnieszka Bodniak: Gospel jako szczególny rodzaj aktywności muzycznej młodzieży. Promotor: dr Andrzej Wilk
 • Magdalena Chruścińska: Muzyka do wybranych spektakli w Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. Promotor: prof. Marta Wierzbieniec
 • Giuseppe Gimelli: Funkcja chóru w operze G. Verdiego La Traviata. Promotor: dr Renata Borowiecka
 • Aleksandra Gołąb: Muzyczne audycje radiowe w nauczaniu zintegrowanym. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Monika Grochal: Analiza działalności ISME ze szczególnym uwzględnieniem propozycji edukacyjnej w zakresie rytmiki. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Paweł Harańczyk: Współczesny obraz życia kulturalnego w Tuchowie. Promotor: prof.dr Jerzy Kurcz
 • Ewa Izdebska: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim – jej wpływ na rozwój kulturalny miasta. Promotor: prof.dr hab. Marta Wierzbieniec
 • Paulina Karp: Gorlickie konfrontacje akordeonowe i ich znaczenie w rozwoju życia kulturalnego miasta. Promotor: prof. Marta Wierzbieniec
 • Maria Komenda: Proces twórczości muzycznej uczniów w szkole ogólnokształcącej. Wartości dydaktyczno-wychowawcze. Promotor: dr Andrzej Wilk
 • Marta Krawczyk: Rola społeczno-kulturalna chóru amatorskiego na przykładzie młodzieżowego chóru mieszanego „Campanella” II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu. Promotor: dr Małgorzata Sternal
 • Joanna Kurek: Działalność edukacyjno-muzyczna „Kreatywki”. Promotor: prof.dr Jerzy Kurcz
 • Iwona Kuza: Znaczenie muzyki ludowej w edukacji muzycznej dzieci na podstawie badań w szkole muzycznej I stopnia. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Justyna Kwarcińska: Mikropolifonia György Ligetiego na przykładzie Lux aeterna problemy interpretacyjne w utworze. Promotor: dr hab. Robert Tyrała
 • Katsiaryna Lasitsa: Relacje słowno-muzyczne w kompozycji Sofii Gubaiduliny Hommage à Marina Tsvetaeva. Promotor: prof. Stanisław Krawczyński
 • Paulina Majda: Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży w środowisku wielkomiejskim na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Promotor: dr Andrzej Wilk
 • Dawid Makosz: Cykl Antiphonae Pawła Łukaszewskiego. Wybrane związki słowno-muzyczne na przykładzie O Sapientia próba interpretacji. Promotor: dr Monika Płachta
 • Małgorzata Marchwiana: Taniec i ruch jako sposób aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Łucja Nowak: Missa Brevis Krzysztofa Pendereckiego. Próba analizy i interpretacji. Promotor: dr Regina Chłopicka
 • Adriana Olszówka: Współczesna kultura muzyczna Tarnowa. Promotor: prof.dr Jerzy Kurcz
 • Agnieszka Pamuła: Tarnowska Orkiestra Kameralna – dzieje, recepcja, perspektywy. Promotor: dr hab. Włodzimierz Siedlik
 • Anna Piwowar: Piosenki Witolda Lutosławskiego w procesie kształcenia muzycznego uczniów szkoły muzycznej I stopnia. Promotor: dr Andrzej Wilk
 • Beata Radecka: Znaczenie zajęć umuzykalniających w przedszkolu. Promotor: prof.dr Jerzy Kurcz
 • Karolina Sokołowska: Wykorzystanie elementów rytmiki dalcroze’owskiej w poprawie sprawności motoryczno-ruchowej i intelektualnej seniorów. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Paulina Wójcik: Szkoła wokalna jako nowa propozycja edukacji muzycznej dzieci i młodzieży. Promotor: dr Andrzej Wilk
 
Pokaż cały
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij