Prace habilitacyjne obronione w roku 2014 (wykaz)

Justyna Humięcka-Jakubowska: Intuicja czy scjentyzm: Stockhausen - Ligeti - Nono - Berio - Xenakis - Grisey (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2014)

Wykaz prac i postępowań habilitacyjnych z zakresu muzykologii i sztuk muzycznych zakończonych w roku 2014 (w kolejności alfabetycznej):

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

Wydział instrumentalny

 • Piotr Kępiński – osiągnięcie artystyczne: płyta CD Piotr Kępiński piano plays Clementi (CD Accord ACD 199-2)
 • Józef Kotowicz – osiągnięcie artystyczne: płyta CD Organy kościoła św. Kazimierza w Białymstoku
 • Bożena Maciejowska – osiągnięcie artystyczne: płyta CD Bożena Maciejowska Banaszkiewicz Piano. Mozart, Chopin, Schubert, Rachmaninoff, płyta CD Fryderyk Chopin Bożena Maciejowska Piano
 • Bolesław Siarkiewicz – osiągnięcie artystyczne: płyta CD Sonaty na skrzypce i fortepian George’a Enescu

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

 • Szymon Guzowski – osiągnięcie artystyczne: Johann Mathias Sperger Koncert Es-dur na kontrabas i orkiestrę. Prawykonanie i nagranie (2013). Antonio Vivaldi – Koncert g-moll, RV 53. Transkrypcja i opracowanie na wiolonczelę i kontrabas (2012)
 • Joanna Marcinkowska – osiągnięcie artystyczne: płyta CD Chopin, Paderewski
 • Ewa Rubinowska – osiągnięcie artystyczne: płyta CD Dystance
 • Krzysztof Sowiński – osiągnięcie artystyczne: płyta CD Xaver Scharwenka – piano and chamber music

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

 • Olga Natalia Ksenicz Pierwszoplanowe partie dla soprano primo i soprano secondo w wybranych operach Georga Friedricha Haendla. Specyfika, podobieństwa i różnice partii stworzonych dla Franceski Cuzzoni i Faustiny Bordoni
 • Zbigniew Andrzej Łuc – Andrzej Krzanowski In memoriam
 • Michał Szczepański – Ignacy Jan Paderewski Wariacje i Fuga es-moll op. 23
 • Anna Ulwańska – Romans rosyjski – geneza i interpretacja

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

Wydział kompozycji, interpretacji, edukacji i jazzu

 • Rafał Augustyn Rękopis znaleziony w Saragosie. Akcja choreograficzna w jednym akcie według Jana Potockiego
 • Krzysztof Gawlas Interferencje na kwintet fortepianowy i dźwięki elektroniczne ad libitum
 • Jacek Glenc Lamentoso e Notturno dyptyk na orkiestrę smyczkową jako próba wykreowania nowej jakości obrazu muzycznego
 • Jarosław Mamczarski – osiągnięcie artystyczne: Psalm LXXIV
 • Sławomir Zamuszko – osiągnięcie artystyczne: Koncert na altówkę i orkiestrę symfoniczną

Wydział wokalno-instrumentalny

 • Ewa Biegas – osiągnięcie artystyczne: Realizacja partii wokalnych w utworach polskich kompozytorów XX wieku
 • Maciej Gallas Ewangelista w Pasji wg św. Jana Johanna Sebastiana Bacha. Autorska koncepcja wykonawcza uwzględniająca dwa warianty w wysokości stroju muzycznego (barokowy i współczesny) w ujęciu komparatystycznym
 • Anna Górecka Rola fortepianu w życiu i twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego
 • Piotr Grodecki – Święto wiosny Igora Strawińskiego i 10 Symfonia e-moll op. 95 Dymitra Szostakowicza w autorskich wersjach na duet fortepianowy. Wybrane zagadnienia
 • Katarzyna Makowska Liryka wokalna i twórczość kameralna Grzegorza Fitelberga na przykładzie 5 Pieśni op. 21 i 6 Pieśni op. 22 oraz Tria fortepianowego f-moll op. 10
 • Michał Mazurkiewicz – osiągnięcie artystyczne: Zygmunt Stojowski Fantazja, Michał Spisak Concertino, Piotr Moss Rhapsodie
 • Adam Musialski – osiągnięcie artystyczne: interpretacja utworów nagranych na płycie CD per violino. Bogusławski, Lasoń, Hawel
 • Grzegorz Nagórski – osiągnięcie artystyczne: dwie płyty CD nagrane przez kwintet Grzegorza Nagórskiego z kompozycjami i aranżacjami lidera
 • Marek Nosal Twórczość kompozytorów polskich na gitarę solo po 1945 roku. Zagadnienia artystyczno-wykonawcze na wybranych przykładach
 • Tomasz Orlow Problematyka wykonawstwa muzyki dawnej na podstawie wybranych przykładów z europejskiej literatury organowej okresu od XVI do XVIII wieku kręgu niderlandzkiego, niemieckiego i włoskiego. Powtórne narodziny zabytkowych organów Kościoła św. Doroty w Trzcinicy
 • Alina Ratkowska Koncerty klawesynowe Johanna Jeremiasa du Graina (?-1756). Kontekst historyczny, budowa i wybrane zagadnienia wykonawcze
 • Kazimierz Skowronek Problematyka interpretacyjna w sonatach na skrzypce i fortepian Carla Nielsena. Zagadnienia wykonawcze partii skrzypiec
 • Damian Walentek Język dźwiękowy Paula Hindemitha w utworach kameralnych z udziałem waltorni. Konteksty interpretacyjne

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Wydział instrumentalny

 • Maciej Grzywacz – osiągnięcie artystyczne: płyta CD Maciej Grzywacz – Solo
 • Paweł Kukliński – osiągnięcie artystyczne: płyta CD Antoni Rutkowski. Piano Trio op. 13 and Violin Sonata op. 5
 • Elżbieta Pasierowska-KołodziejWitold Lutosławski – utwory kameralne z fortepianem. Zagadnienia analityczno-interpretacyjne

Wydział dyrygentury chóralnej, muzyki kościelnej, edukacji artystycznej, rytmiki i jazzu

 • Piotr Baron – osiągnięcie artystyczne: płyta CD Józef Elsner. Muzyka religijna: Solemnis Coronationis Missa op. 51, Offertorium Tui sunt coeli et tua est terra
 • Marzena Kamińska – osiągnięcie artystyczne: płyta CD Neoklasycyzm i minimalizm w muzyce polskiej. Interpretacje ruchowe wybranych utworów muzycznych kompozytorów XX wieku
 • Andrzej Kosendiak – osiągnięcie artystyczne: płyta CD Gorczycki – Andrzej Kosendiak
 • Łucja Nowak – osiągnięcie artystyczne: płyta CD Musica Sacra Lituanica
 • Bartłomiej Stankowiak – osiągnięcie artystyczne: cykl płyt z serii Musica Restituta ze szczególnym uwzględnieniem vol. IV: Missa in nativitate Domini
 • Radosław Wilkiewicz – osiągnięcie artystyczne: płyta CD Koszalińskie chóralia
 • Grażyna Wolter-Kaźmierczak – osiągnięcie artystyczne: płyta CD Carl Orff. Carmina Burana

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Wydział twórczości, interpretacji i edukacji muzycznej

Dyrygentura

 • Kai Bumann osiągnięcie artystyczne: nagranie VI Symfonii „Tragicznej” Gustava Mahlera i TIDES für Marimbaphon und Orchester Maurusa Conte z udziałem solisty Manuela Leuenbergera (marimbafon) i Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester pod dyrekcją Kaia Bumanna
 • Szymon Bywalec osiągnięcie artystyczne: nagranie CD Momentum: Nordic Cello Concertos zawierającego zapis trzech koncertów wiolonczelowych: Pera Nørgårda, Arne Nordheima i Kaiji Saariaho z udziałem Jakoba Kullberga (wiolonczela) i New Music Orchestra pod dyrekcją Szymona Bywalca
 • Marceli Kolaska osiągnięcie artystyczne: prawykonanie i nagranie Missa in F na 4 solistów, chór i fortepian Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego w wykonaniu Moniki Mych (sopran), Agnieszki Monasterskiej (alt), Mikołaja Adamczaka (tenor), Artura Rożka (baryton), OCTAVA Ensemble oraz Bartłomieja Kominka (fortepian) pod dyrekcją Marcelego Kolaski
 • Paweł Przytocki osiągnięcie artystyczne: nagranie CD Karol Szymanowski Uwertura Koncertowa op. 12 E-dur, II Symfonia B-dur op. 19 w wykonaniu Orkiestry Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie pod dyrekcją Pawła Przytockiego

Kompozycja

 • Cezary Duchnowski osiągnięcie artystyczne: utwór Koniec poezji na głos amplifikowany, wiolonczelę elektryczną, elektronikę i orkiestrę symfoniczną
 • Agata Zubel-Moc osiągnięcie artystyczne: utwór nad Pieśniami na głos, wiolonczelę, chór i orkiestrę

Teoria muzyki

 • Krzysztof Szwajgier osiągnięcie artystyczne: jednotematyczny cykl publikacji Od sonoryzmu do interfejsu. Muzyka polska w obliczu przemian paradygmatów

Wydział instrumentalny

 • Anna Armatys-Borrelli Giuseppe Martucci przedstawiciel odrodzenia włoskiej muzyki instrumentalnej XX wieku. Twórczość kameralna ze szczególnym uwzględnieniem utworów na wiolonczelę i fortepian
 • Teresa Kamińska osiągnięcie artystyczne: nagrania płytowe – CD A cinque cordes: Jan Sebastian Bach Partita h-moll BWV 997, Partita a-moll BWV 1013, Sonata g-moll BWV 527; DVD Renaissance and Baroque Music Compendium Jan Sebastian Bach Suita G-dur BWV 1007; CD Seven Angels Zsolt Gardonyi Variationen über ein ungarisches Kirchenlied, Marek Toporowski Pavana lachrymae, Tadeusz Paciorkiewicz Andante calmato
 • Ryszard Krawczuk osiągnięcie artystyczne: nagranie płytowe – Big Band Małopolski pod dyrekcją Ryszarda Krawczuka Live at Młyn Jazz Festival
 • Bogusław Raba osiągnięcie artystyczne: nagranie płytowe Fantasia Silesiana oraz publikacja Romantyczna fantazja organowa w twórczości kompozytorów śląskich
 • Jerzy Stryjniak osiągnięcie artystyczne: nagranie płytowe Liszt w Auli Nova: Franciszek Liszt Sonata h-moll oraz publikacja Sonata h-moll Franciszka Liszta od opracowania do interpretacji

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 • Aliny Mądry Barok, część druga 1697-1795: Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi (wyd. UAM 2014)
 • Justyna Humięckia-JakubowskaIntuicja czy scjentyzm: Stockhausen – Ligeti – Nono – Berio – Xenakis – Grisey (wyd. UAM 2014)

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

 • Jan Borowski – Missa de Maria a Magdala Pawła Łukaszewskiego. Tradycyjna forma mszalna we współczesnej interpretacji autora tekstu, kompozytora i dyrygenta
 • Barbara Dutkiewicz – Polistylistyka, czyli dyskurs z przeszłością – interpretacja ruchowa muzyki w obliczu dzieł epoki postmodernizmu na przykładzie wybranych utworów
 • Krystyna Gołaszewska – Nurt neoklasyczny w twórczości fletowej kompozytorów polskich
 • Paweł Gusnar – osiągnięcie artystyczne: płyta CD Paweł Gusnar – Saxophone Varie
 • Iwona Hossa-Derewecka – Krzysztof Penderecki Symphony No. 8Lieder der Vergänglichtkeit”
 • Aleksander Kościów Lithanie – dzieło jako krajobraz. Autorefleksja twórcy
 • Inga Lewandowska – Chopin Songbook. Jazzowe interpretacja wybranych pieśni Fryderyka Chopina – analiza nagrań studyjnych oraz wykonań koncertowych
 • Marcin Łukaszewski – Fortepianowe formy wariacyjne kompozytorów polskich 1900-2010. Dzieje gatunku i technika wariacyjna
 • Joanna Maklakiewicz – płyta CD W kręgu Wieniawskiego. Edward Wolf
 • Krzysztof Marosek – 2 płyty CD i 1 DVD z koncertów w Kościele Farnym w Kazimierzu Wielkim, w kościele p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach oraz Kościele Seminaryjnym w Warszawie
 • Agnieszka Marucha Późnoromantyczne sonaty i miniatury skrzypcowe Hansa Hubera. Studium analityczno-wykonawcze wybranych utworów
 • Katarzyna Matuszak-Gołda Muzyczna interpretacja poezji modernistycznej w pieśniach Henryka Melcera-Szczawińskiego
 • Maja Metelska-Räsänen – Balthazar Zygmunta Krauzego. Od partytury do wykonania
 • Henryk Mikołajczyk – Daniel Jones Sonata for Three Non Chromatic Kettledrums, William J. Schinstine Sonata nr 1 na kotły i fortepian, Maria Rzepecka Sonata na kotły i fortepian, Karl Heinz Koeper Mytho-Logika, John H. Beck Koncert na kotły i zespół perkusyjny
 • Barbara Okoń- Makowska – Symfonia – muzyka elektroniczna Bogusława Schaeffera w stylu epoki
 • Barbara Pazur – Gorzkie żale inspiracją dla współczesnych polskich kompozytorów muzyki chóralnej na przykładzie kompozycji Rafała Rozmusa i Andrzeja Nikodemowicza
 • Lesław Podolski – Górnicze granie, Śląskie śpiewanie oraz Górnicze interpretacje – live
 • Jolanta Quattrini – partia Królowej Elisabetty w Gaetano Dionizettiego Roberto Devereux i książka Kunszt wokalny i ekspresja interpretacyjna. Sopranowe partie dramatyczne w wybranych operach Vincenzo Belliniego i Gaetano Donizettiego
 • Anna Radziejewska – W poszukiwaniu stylu Händlowskiego. Od analizy do interpretacji partii Cezara w operze Gulio Cesare in Egitto Georga Fridricha Händla
 • Eugenia Rozlach – Metodo practico di canto moderno Gioachino Rossiniego wobec wygranych włoskich szkół wokalnych XIX wieku. Analiza fragmentów oper w aspekcie wykorzystania zalecanych gorgheggi
 • Zofia Rudnicka – Tancerz, szkoła, scena. Etiudy choreograficzne jako istotny element procesu kształtowania sylwetki artystycznej uczniów warszawskiej szkoły baletowej
 • Ewa Skardowska – Relacje w trio fortepianowym. Zagadnienia wykonawcze triów Fryderyka Chopina i Ignacego Dobrzyńskiego w kontekście relacji artystycznych między pianistą, skrzypkiem i wiolonczelistą
 • Renata Skupin – Egzotyka orientu w muzyce polskiej pierwszej połowy XX wieku
 • Janusz Szrom – Polska piosenka popularna interpretowana w języku jazzowym. Analiza utworów z płyty Śpiewnik
 • Małgorzata Woltman-Żebrowska Cudowny świat pieśni Aleksandra Tansmana

Opracowała: Aleksandra Jagiełło-Skupińska
2015-05-29

 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij