Prace doktorskie obronione w 2016 roku (wykaz)

Wykaz prac doktorskich z dziedziny muzykologii i sztuk muzycznych obronionych w roku 2016 (w kolejności alfabetycznej):

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

 • Emanuel Bączkowski Język muzyczny w kompozycjach organowych Mariana Sawy w latach 1960-1980. Promotor: prof. dr hab. Radosław Marzec
 • Joanna Ćwirko Kontemplacja muzyczna od lamentu do nadziei w Stabat Mater G. B. Pergolesiego, J. Rheinbergera i M. Sawy. Promotor: dr hab. Monika Wilkiewicz, prof. nadzw.
 • Tomasz Gluska Transkrypcja jako proces twórczy czy odtwórczy na podstawie wybranych opracowań utworów na trąbkę dokonanych przez Timofeia Dokshizera. Promotor: prof. dr hab. Roman Gryń
 • Beata Gramza Między tradycją a współczesnością. Zagadnienia związane z wokalną interpretacją angielskiej poezji renesansowej w wybranych cyklach pieśni kompozytorów XX wieku: Seven Elizabethan Lyrics Rogera Quiltera i Six Elizabethan Songs Dominicka Argento. Promotor: dr hab. Małgorzata Grela, prof. nadzw.
 • Tomasz Gumiela Rola fortepianowych środków ekspresji w kameralistyce wokalnej na przykładzie wybranych polskich pieśni współczesnych. Promotor: prof. zw. dr hab. Ekaterina Popowa-Zydroń
 • Sylwia Anna Janiak-Kobylińska Maria Romana Statkowskiego – od partytury do realizacji scenicznej. Promotor: prof. zw. dr hab. Elżbieta Sulecińska-Wiesztordt
 • Zenon Kitowski Klarnet w muzyce dojrzałego klasycyzmu na podstawie dzieł Franza Vincenza Krommera. Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Łęgowski
 • Michalina Radzińska Różnorodność form, stylów i inspiracji w wybranych dziełach George’a Enescu opublikowanych po śmierci artysty. Promotor: dr hab. Renata Marzec, prof. nadzw.
 • Dominik Sierzputowski Transkrypcje wybranych dzieł z gatunku muzyki operowej na orkiestrę dętą w składzie koncertowym. Promotor: prof. dr hab. Henryk Wierzchoń
 • Marek Swatowski Sonata na obój i fortepian w muzyce okresu powojennego. Analogie i różnice w pojmowaniu zagadnień stylistycznych, fakturalnych i znaczeniowych na przykładzie wybranych utworów Henriego Dutilleux, Francisa Poulenca i Henriego Saugueta. Promotor: dr hab. Krzysztof Wroniszewski, prof. nadzw.
 • Michał Szałach Twórczość skrzypcowa Tadeusza Paciorkiewicza. Z problematyki zagadnień stylistycznych i interpretacyjnych. Promotor: dr hab. Renata Marzec, prof. nadzw.

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

 • Arkadiusz DobrowolskiPraktyczne korzyści w grze na wiolonczeli wynikające z zastosowania Techniki Aleksandra, na przykładzie wybranych utworów z repertuaru wiolonczelowego: David Popper – Rapsodia Węgierska, Max Bruch – Kol Nidrei op. 47, Ludwig van Beethoven – Sonata C-dur op. 102 nr 1, Claude Debussy – Sonata na wiolonczelę i fortepian. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Firlej
 • Barbara DominiakWpływ różnych koncepcji wykonawczych wybranych koncertów pierwszej połowy XVIII wieku na ich interpretacje ruchowe: opis dzieła muzycznego. Promotor: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
 • Bernadetta GrabiasPiękno XIX-wiecznego belcanta w mezzosopranowych partiach Gaetana Donizettiego na przykładzie realizacji partii Królowej Elisabeth Tudor z opery Maria Stuarda i partii Giovanny Seymour z opery Anna Bolena. Promotor: prof. dr hab. szt. Ziemowit Wojtczak
 • Ewa Guz-SerockaFortepian w twórczości Pawła Łukaszewskiego: rola elementów dzieła muzycznego i układów fakturalnych oraz wzajemna inspiracja wykonawców w twórczym kształtowaniu przez pianistę formy wybranych utworów solowych i kameralnych Pawła Łukaszewskiego. Promotor: dr hab. Aleksandra Nawe, prof. AM
 • Joanna LangeStylistyka kwartetów smyczkowych Karola Szymanowskiego jako inspiracja w tworzeniu interpretacji ruchowej. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Kupsik
 • Olga LeonkiewiczInspiracje operowe dla fletowego repertuaru wirtuozowskiego w twórczości Paula Taffanela. Promotor: prof. dr hab. Antoni Wierzbiński
 • Mateusz PiechnatIdeologia twórcza kompozytora jako podstawa kształtowania interpretacji wykonawczej w wybranych miniaturach i sonatach fortepianowych Aleksandra Skriabina. Promotor: dr hab. Mariusz Drzewicki
 • Michał RotMax Reger – wybrane duety kameralne na instrumenty smyczkowe i fortepian: inspiracja twórczością innych kompozytorów i jej wpływ na ewolucję języka muzycznego. Promotor: prof. dr hab. Cezary Sanecki
 • Aneta SkrzypczakScenografia (kostium, światło, dekoracja) jako element współtworzący interpretację ruchową dzieła muzycznego na przykładzie wybranych utworów: opis dzieła. Promotor: dr hab. Ewa Wojtyga, prof. AM
 • Agnieszka Sucheniak-WójcickaProgramowość i pastisz w suitach francuskich pierwszej połowy XX wieku: analiza wybranych przykładów w kontekście problematyki wykonawczej. Promotor: prof. dr hab. Beata Cywińska

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Wydział kompozycji, dyrygentury, teorii muzyki i rytmiki

 • Stefan DrajewskiEkfraza dzieła muzycznego w choreografiach Conrada Drzewieckiego
 • Ewa Fabiańska-JelińskaIdea brzmieniowości w koncercie na altówkę i orkiestrę smyczkową
 • Iwona FoktFeliks Nowowiejski – życie i twórczość w świetle materiałów źródłowych
 • Aleksander GrefPrzygotowanie spektaklu operowego w aspekcie pracy w teatrze operowym i w warunkach plenerowych na przykładzie wybranych fragmentów opery Carmen G. Bizeta

Wydział instrumentalny

 • Milena AntoniewiczJęzyk muzyczny Mieczysława Weinberga na podstawie wybranych utworów kameralnych
 • Henryk KasperczakWybrane kompozycje Toyohiko Satoh na lutnię renesansową jako przykład syntezy stylów, form i środków wykonawczych dawnych i nowych
 • Paweł KroczekInspiracja naturą w twórczości klarnetowej Richarda Faith’a
 • Tomasz SośniakTradycja, nowatorstwo, inspiracja, ekspresja w muzyce Zygmunta Krauze. Unikatowe problemy wykonawcze na przykładzie wybranych utworów
 • Paulina ZarębskaMuzyczne maski Maurycego Ravela na przykładzie wybranych utworów
 • Mikołaj ZgółkaRetoryka muzyczna jako niewerbalny sposób wyrażania i eksponowania emocjonalnej warstwy utworu we współczesnej interpretacji XVII- i XVIII-wiecznej literatury skrzypcowej i smyczkowej. Poszukiwania źródłowe

Wydział dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej i muzyki kościelnej

 • Maciej BolewskiJan Wański – Litania ex D de Beata Virgo Mariae – rekonstrukcja partytury
 • Leszek GórkaDzieło cecyliańskiej odnowy muzyki kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce w twórczości ks. dr Józefa Surzyńskiego

Wydział instrumentów smyczkowych, harfy, gitary i lutnictwa

 • Agnieszka BrojekThe family tree. Nowatorstwo i inspiracje w twórczości wiolonczelowej Giovanniego Sollimy w kontekście dokonań wybranych kompozytorów włoskich epoki Baroku i Klasycyzmu
 • Karina GidaszewskaKategorie ekspresywne języka muzycznego Guillaume’a Lekeu na przykładzie Sonaty G-dur na skrzypce i fortepian
 • Paweł MaślankaPolska sonata skrzypcowa epoki postromantyzmu i jej znaczenie w literaturze europejskiej
 • Aleksandra Szwejkowska-BelicaElementy stylistyki Karola Szymanowskiego w twórczości polskich kompozytorów XX w. (Grażyna Bacewicz, Szymon Laks, Juliusz Łaciuk, Roman Palester, Romuald Twardowski)

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

 • Piotr BugajFundamentalne znaczenie XIX-wiecznego kornetu w tworzeniu podstaw rozwoju techniki gry na trąbce w aspekcie wirtuozowskiego nurtu twórczości ówczesnych wielkich kornecistów. Promotor: prof. dr hab. Igor Cecocho
 • Tomasz DobrzańskiKolekcja XVII-wiecznych starodruków włoskich w zbiorach muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu jako źródło repertuaru solowego fletu podłużnego. Promotor: prof. Mieczysław Stachura
 • Marcin Grabosz – Znaczenie struktury partii fortepianu w kształtowaniu formy współczesnej pieśni na przykładzie Siebien Fruhe Lieder Albana Berga, Twelve Poems of Emily Dickinson Aarona Coplanda oraz Drei Lieder Nach Trakl Pawła Szymańskiego.
  Promotor: dr hab. Magdalena Blum, prof. AM
 • Tomasz HajdaGeneza, budowa formalna i problematyka wykonawcza w wybranych utworach na puzon, dedykowanych Juliuszowi Pietrachowiczowi – luminarzowi puzonu w Polsce. Promotor: prof. dr hab. Igor Cecocho
 • Jakub Kościuszko Inspiracje jazzowe i folklorystyczne czynnikami mającymi wpływ na elementy dzieła muzycznego i kształtowanie formy utworu w literaturze gitarowej na przykładzie wybranych utworów M. Pasiecznego, P. Bellinatiego, D. Bogdanovicia i R. Dyensa. Promotor: prof. dr hab. Piotr Zaleski
 • Artur Majewski – Synkretyzm stylistyczny jako awangarda jazzu XXI w. Analiza środków interpretacyjno-wykonawczych partii trąbki na płycie Unimaginable Game. Promotor: dr hab. Piotr Wojtasik, prof. AM
 • Adam PorębskiTechnika nakładania cykli w utworze n-Cyclus na orkiestrę symfoniczną. Promotor: prof. dr hab. Krystian Kiełb
 • Marzenna WojakAnaliza porównawcza liryki wokalnej Karola Szymanowskiego i Ralpha Vaughana Wiliamsa w aspekcie wykorzystania wątków ludowych na wybranych przykładach. Promotor: prof. Danuta Paziuk-Zipser
 • Małgorzata SzymańskaMetody nauczania gry na flecie podłużnym w edukacji szkolnej i zespołach fletowych. Promotor: dr hab. Ewa Grygar

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

Wydział kompozycji, interpretacji, edukacji i jazzu

 • Aleksandra Tomaszewska Poemat na orkiestrę symfoniczną. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Zubek

Wydział wokalno-instrumentalny

 • Piotr Schmidt Możliwości wykonawczo-interpretacyjne na trąbce w muzyce jazzowej w kontekście pracy zespołowej na podstawie twórczości własnej. Promotor dr hab. Grzegorz Nagórski
 • Michał Sadzikowski Sonaty na skrzypce i fortepian w schyłkowym okresie tonalności na podstawie wybranych utworów Leoša Janáčka, Béli Bartóka i George Enescu. Promotor dr hab. Grzegorz Biegas

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

 • Szymon Morus Friedrich Wilhelm Markull Symfonia nr 2 c-moll op. 59. Współczesne prawykonanie historycznego utworu. Promotor: prof. dr Wojciech Rajski

Wydział instrumentalny

 • Borys Biniecki Klarnet basetowy, zapomniany instrument Stadlera? Promotor: prof. dr hab. Bogdan Ocieszak
 • Przemysław Buczek Między brzmieniem a ekspresją. Studium wybranych dzieł na klarnet, wiolonczelę i fortepian Vincenta d’Indy, Nino Roty i Marcela Chyrzyńskiego. Promotor: dr hab. Roman Widaszek
 • Aldona Cisewska Estetyka XVIII-wiecznej gry skrzypcowej i przedstawienie kameralistyki „haydnowskiej” na przykładzie kwartetów KV 465, KV 575 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Promotor: prof. dr hab. Irena Żarnowska-Kuszewska
 • Łukasz Długosz Współczesny polski koncert fletowy na przykładzie Koncertu na flet z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej, fortepianu i perkusji Władysława Słowińskiego oraz ...como el sol e la mar... na flet, flet altowy i orkiestrę kameralną Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Langman
 • Karol Garwoliński Ewolucja harmoniki w twórczości Fryderyka Chopina oraz jej znaczenie dla ekspresji na przykładzie wybranych polonezów. Promotor: prof. dr hab. Bogdan Czapiewski.
 • Dominika Glapiak-Piłasiewicz Koncert podwójny – elementy współpracy solistów i orkiestry. Promotor: prof. dr hab. Anna Prabucka-Firlej
 • Sławomir Jaskułke Improwizacja harmoniczna jako metoda kształtowania i rozwijania współczesnego języka improwizacji jazzowej na podstawie autorskich kompozycji. Promotor: prof. dr Włodzimierz Nahorny
 • Krzysztof Krzyżewski Wpływ Das Lied na klarnetową muzykę kameralną epoki romantyzmu. Kształtowanie formy i ekspresji w Der Hirt auf dem Felsen (D965) Franciszka Schuberta, Fantasiestuecke op. 73 Roberta Schumanna oraz w Sonacie Es-dur op.120 nr 2 Johannesa Brahmsa. Promotor: dr hab. Bogusław Jakubowski
 • Małgorzata Lange-Banaś Polifonia łuków, trans w muzyce europejskiej i polifonia czasoprzestrzenna w twórczości Hanny Kulenty jako studium emocji oraz aspekty wykonawcze na przykładzie wybranych utworów. Promotor: dr hab. Paweł Krauzowicz
 • Maciej Obara Kreowanie indywidualnego języka muzycznego w grze na saksofonie. Koncepcja interwałowo-harmoniczna improwizacji oraz jej wpływ na kompozycję. Promotor: dr hab. Maciej Grzywacz
 • Magdalena Ochlik-Jankowska Gra a vista w pracy pianisty-kameralisty. Znaczenie szybkiej percepcji tekstu dla przygotowania się do artystycznego wykonania wybranych utworów. Promotor: prof. dr hab. Anna Prabucka-Firlej
 • Jan Romanowski Wpływ historycznej wiedzy oraz dawnych technik wykonawczych na współczesną interpretację koncertów skrzypcowych Jana Sebastiana Bacha. Promotor: dr hab. Paweł Kukliński
 • Marian Stefanowicz Wybrane utwory wiolonczelowe kompozytorów epoki baroku w transkrypcji na puzon. Analogie i warianty interpretacyjne oraz techniczne. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Sperski
 • Maja Wiśniewska Nowe oblicze fletu barokowego w kompozycjach XX i XXI wieku na przykładzie utworów Murraya Barky’ego, Mirandy Driessen, Katarzyny Szwed, Macieja Jabłońskiego, Johna Thowa, Merijna Bisschopsa, Allison Cameron. Promotor: dr hab. Małgorzata Skotnicka
 • Chaoying Zhang Wybrane aranżacje chińskiej muzyki tradycyjnej. Szkic do interpretacji. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Wiesztordt

Wydział wokalno-aktorski

 • Anna Domżalska Uniwersalny wymiar tekstów Agnieszki Osieckiej w odniesieniu do stylistyki bossa novy. Promotor: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
 • Barbara Tritt Dorobek poetycki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Aliny Poświatowskiej oraz Kazimiery Iłłakowiczówny jako źródło inspiracji w twórczości kompozytorów polskich. Promotor: prof. dr hab. Janusz Stalmierski
 • Alicja Węgorzewska-Whiskerd Aspekty tworzenia roli operowej jednoczącej kanony sztuk – antycznej i współczesnej na podstawie tytułowej partii w operze Beniamina Brittena The Rape of Lukretia. Promotor: prof. dr hab. Dariusz Paradowski
 • Donata Zuliani Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948) i jego liryka wokalna jako mikrokosmos, czyli odzwierciedlenie wewnętrznych przeżyć kompozytora (na podstawie wybranych pieśni). Promotor: ks. dr hab. Robert Kaczorowski

Wydział dyrygentury chóralnej, muzyki kościelnej, edukacji artystycznej, rytmiki i jazzu

 • Wendan Liu Melodie w stylu charakterystycznym dla regionu Xinjiang jako inspiracja do powstania nowych kompozycji wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych. Analiza formalna i problemy wykonawcze / The melodies in the specific style of the Xinjiang region as an inspiration for the creation of new vocal-instrumentals and instrumental compositions. Formal analysis and the performance’s problems. Promotor: dr hab. Beata Wróblewska
 
Pokaż cały
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij