Prace doktorskie obronione w 2014 roku (wykaz)

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Wydział instrumentalny

 • Jarosław GałuszkaUwarunkowania historyczne i kulturowe rozwoju literatury akordeonowej w Polsce i Japonii na przykładzie twórczości Andrzeja Krzanowskiego, Toshio Hosokawy, Yuji Takahashi’ego oraz Keiko Harady. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Rosińska
 • Jerzy MałekOblicza współczesnej trąbki jazzowej w kontekście autorskiej twórczości Jerzego Małka. Promotor: kwal. II st. Szymon Pawłowski, prof. AM
 • Kyeong-Yeon SeoKształtowanie się stylu romantycznego w muzyce fortepianowej Beethovena i Schuberta na przykładzie ich wybranych sonat. Architektonika cyklu jako problem wykonawczy. Promotor: prof. dr hab. Marek Mizera
 • Tomasz SzczęsnySposoby kształtowania dźwięku w romantycznej Sonacie g-moll op. 19 na fortepian i wiolonczelę Siergieja Rachmaninowa i postromantycznej Sonacie op. 6 na wiolonczelę i fortepian Samuela Barbera. Podobieństwa i analogie. Różnice i przeciwieństwa. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Sperski
 • Anna Wandtke-WypychWybrane sonaty skrzypcowe Sergiusza Prokofiewa – analiza stylu. Promotor: prof. Krystyna Jurecka
 • Andrzej WojciechowskiWirtuozi klarnetu i ich wpływ na powstanie Kwintetu klarnetowego KV 581 Wolfganga Amadeusza Mozarta, op. 115 Johannesa Brahmsa oraz Kwartetu na klarnet i trio smyczkowe Krzysztofa Pendereckiego. Promotor: prof. dr hab. Bogdan Ocieszak
 • Paweł ZagańczykTango jako inspiracja dla współczesnych kompozytorów na podstawie kompozycji J. Tiensuu, U. Rojko, K. Olczaka, P. O. Haapanena, G. Stablera, M. Ishii, J. J. Mosaliniego. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Rosińska

Wydział wokalno-aktorski

 • Roma Ambroziewicz-OwsińskaPartia Violetty Valery jako ilustracja ewolucji stanów emocjonalnych tytułowej bohaterki opery Giuseppe Verdiego La Traviata. Promotor: prof. Piotr Kusiewicz
 • Beata Koska Postać Romiossini w operze Kostas Kariotakis (I Metamorfosis tou Dionisou) (Metamorfozy Dionizosa) Mikisa Theodorakisa jako uosobienie tego co prawdziwie greckie. Promotor: ks. dr hab. Robert Kaczorowski  
 • Elżbieta Macierewicz Określenie roli teatralnych środków interpretacji w kształtowaniu autorskiej wizji wykonawczej na przykładzie 9 pieśni Stanisława Niewiadomskiego do słów Marii Konopnickiej pt. Jaśkowa dola. Promotor: prof. dr hab. Leszek Skrla
 • Tatiana Szczepankiewicz W nurcie muzyki narodowej. Twórczość wokalna Karola Kurpińskiego (na wybranych utworach). Promotor: ks. dr hab. Robert Kaczorowski

Wydział dyrygentury chóralnej, muzyki kościelnej, edukacji artystycznej, rytmiki i jazzu

 • Brian FentressGospel Music repertoire as material for artistic activity in conducting / Repertuar Muzyki Gospel jako tworzywo do działań artystycznych w aspekcie pracy dyrygenta. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Górski
 • Agata PawłowskaSpecyfika pracy z chórami poszczególnych stopni edukacji muzycznej na podstawie dzieła Mass of the Children John’a Rutter’a. Promotor: dr hab. Anna Tarnowska

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Wydział twórczości, interpretacji i edukacji muzycznej

Dyrygentura

 • Lucia BérešovaPieśni maryjne XX i XXI wieku w twórczości kompozytorów polskich i katalońskich. Promotor: prof. dr hab. Lidia Matynian
 • Dawid KuszForma mszy w aspekcie liturgicznym, muzycznym i wykonawczym na przykładzie XVIII- i XIX-wiecznych muzycznych zbiorów OO. Dominikanów  w Gidlach. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Krawczyński
 • Katarzyna Sobas-KlocekMiędzy słowem a muzyką. Wybrane dzieła chóralne a cappella Stanisława Wiechowicza. Promotor: prof. dr hab. Marta Wierzbieniec
 • Joanna Wójtowicz – Pan Marimba Marty Ptaszyńskiej – opera dziecięca. Z problematyki dziełowej i wykonawczej. Promotor: dr hab. Sławek Adam Wróblewski, prof. UMFC

Kompozycja

 • Zaid Jabri – Love and Mercy na chór i wielką orkiestrę symfoniczną do słów Grzegorza Bar Hebraeusa. Technika rozszerzającej się serii w odniesieniu do dawnej religijnej muzyki syryjskiej. Promotor: prof. Krzysztof Penderecki
 • Jarosław PłonkaWspółczesne techniki gry na instrumentach smyczkowych w kompozycji lightly touched / heavily pressed na wiolonczelę i zespół instrumentalny. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Widłak

Teoria muzyki

 • Karolina JaroszPolska miniatura skrzypcowa od Karola Lipińskiego do Grażyny Bacewicz. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski
 • Katarzyna KaczmarczykRelacje malarstwa i muzyki w polskiej twórczości instrumentalnej drugiej połowy XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Teresa Malecka
 • Natalia SzwabMiędzy tradycją a awangardą. Muzyka Pawła Szymańskiego. Promotor: prof. dr hab. Teresa Malecka

Wydział instrumentalny

 • Wiktoria Chrobak-MielecTradycyjna muzyka gamelanowa jako źródło inspiracji współczesnych kompozytorów na przykładzie wybranych kompozycji z literatury perkusyjnej. Promotor: prof. dr hab. Jan Pilch
 • Irena Czubiek-DavidsonHarfa w brytyjskiej muzyce wokalnej XX wieku w aspekcie sonorystycznym i wykonawczym. Promotor: prof. dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois
 • Wojciech FedkowiczDrum’n’bass. Wpływ gatunku na styl gry na zestawie perkusyjnym. Promotor: prof. dr hab. Jan Pilch
 • Andrzej KrawiecStatus transkrypcji muzycznej oraz jej aspekty wykonawcze. Próba wyznaczenia perspektywy rozwoju muzyki gitarowej w I połowie XX wieku w świetle twórczości awangardowej. Promotor: dr hab. Leszek Suszycki, prof. UR
 • Miłosz MączyńskiOblicza dialogu muzycznego w literaturze gitarowej XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Janusz Sochacki
 • Piotr RóżańskiIdea wariacyjności wobec różnorodności stylistycznej. Perspektywa wykonawczo-interpretacyjna solowych fortepianowych utworów wariacyjnych XX wieku. Promotor: prof. Ewa Bukojemska
 • Paweł SoleckiMiędzy tradycją a nowoczesnością – wokół zagadnień interpretacyjnych muzyki kompozytorów afroamerykańskich. Studia nad utworami kameralnymi z udziałem fagotu i na fagot solo. Promotor: prof. dr hab. Marek Mleczko
 • Wiesław SurułoInterpretacja utworów fletowych Meyera Kupfermana w kontekście wpływu techniki serialnej, jazzu i muzyki etnicznej na język muzyczny kompozytora. Promotor: prof. Kazimierz Moszyński
 • Paulina TkaczykStylistyczna różnorodność w twórczości Christlieba Siegmunda Bindera na przykładzie zbioru sonat klawesynowych op. 1 – między barokiem a klasycyzmem. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Białko
 • Katarzyna VernetPierwiastek wirtuozowski jako determinanta twórczości i kształtowania stylu Maurycego Moszkowskiego na przykładzie utworów fortepianowych wybranych z całej twórczości kompozytora. Promotor: prof. dr hab. Mirosław Herbowski

 

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

 • Józef Eliasz Muzyka Fryderyka Chopina inspiracją w opracowaniach i aranżacjach jazzowych. Promotor: prof. dr hab. Anna Janosz

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 • Piotr DębskiKultura muzyczna Kościoła p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy (XVXX w.). Promotor: ks. dr hab. Jan Chwałek, prof. KUL
 • Piotr KulitaMuzyka w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej po Soborze Watykańskim II na podstawie obrzędów w języku polskim. Promotor: ks. dr hab. Rastislav Adamko, prof. KUL
 • Tomasz LisieckiKs. Karol Mrowiec (19192011), muzykolog, pedagog, kompozytor. Studium monograficzne. Promotor: dr hab. Barbara Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL
 • Krzysztof Mariusz PurzyckiRecepcja przedtrydenckich śpiewów obrzędowych w Agendzie Ceremonialnej biskupa Marcina Kromera. Promotor: ks. dr hab. Robert Michał Bernagiewicz, prof. KUL
 • Bogdan Andrzej TabiszDziałalność organomistrzowska Rodziny Englerów. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 • Julia Gołębiowska Kwartet smyczkowy w muzyce polskiej XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Ryszard D. Golianek

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

 • Katarzyna Budnik-Gałązka Wykorzystanie elementów techniki skrzypcowej w wirtuozowskich utworach na altówkę na przykładzie Sonaty per la Grand Viola Niccolo Paganiniego, Suity op. 131 D nr 3 Maxa Regera oraz Cadenzy Krzysztofa Pendereckiego. Promotor Dorota Sroczyńska, prof. UMFC
 • Klaudia Carlos-Machej Taniec narodowy jako wartość kultury w dobie utraty polskiej państwowości w latach 1772–1918. Promotor: dr. hab. Małgorzata Komorowska
 • Agnieszka Czupryńska-Kurzawa Trendy rozwojowe w wykonawstwie partii altówki w kompozycjach kameralnych XVIII, XIX oraz XX wieku na przykładzie następujących utworów: Divertimenta F-dur KV 138 W.A. Mozarta, Sonaty Es-dur op. 5 nr 3 J. N. Hummla, Sonaty f-moll op. 120 nr 1 J. Bramhsa, VIII Kwartetu smyczkowego D. Szostakowicza. Promotor: dr hab. Róża Wilczak-Płaziuk
 • Michał Dąbrowski Autorskie opracowania kolęd jako program edukacji muzycznej w środowisku akademickim zespołu chóralnego. Promotor: prof. dr hab. Ryszard Zimak
 • Łukasz Godyla Tekst słowny jako jeden z wyznaczników techniki kompozytorskiej w utworze Arche na chór, orkiestrę symfoniczną i warstwę elektroniczną. Promotor: prof. Zbigniew Bargielski
 • Anna Lipiec Kolorystyka brzmieniowa jako element wyrazowy i formotwórczy w interpretacjach ruchowo-przestrzennych muzyki kompozytorów ekspresjonizmu. Promotor: dr hab. Aneta Pasternak
 • Kamil Łomasko Bel canto w wybranych utworach na kontrabas Giovanniego Bottesiniego. Promotor: prof. dr hab. Leszek Sokołowski
 • Anna Małek Środki fakturalno-techniczne i czynniki formotwórcze jako wyznaczniki stylu kompozytorskiego w utworze Second Space. Promotor: prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
 • Miłosz Pękala Postminimalizm w muzyce kameralnej na przykładzie wybranych kompozycji. Problemy wykonawcze i interpretacyjne. Promotor: prof. Edward Iwicki
 • Joanna Szczepańska-Antosik Wrażenie szorstkości dźwięku jako podstawa dysonansowości interwałów muzycznych. Promotor: dr hab. Andrzej Miśkiewicz, prof. UMFC
 • Adam Wagner Aplikatura i smyczkowanie jako środki wyrazu artystycznego w sonatach skrzypcowych Józefa Elsnera, Ignacego Jana Paderewskiego i Zygmunta Noskowskiego. Promotor: Jan Stanienda, prof. UMFC
 • Aleksandra Wojtaszek Praca nad brzmieniem zespołu wokalnego Inspiro Ensemble jako podstawa interpretacji wybranych utworów chóralnych z różnych epok stylistycznych. Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska
 • Tomasz Woźniak Formy cykliczne w literaturze trąbkowej II połowy XX wieku na przykładzie utworów na trąbkę i organy: Petra Ebena – Okna (1980), Mariana Sawy – Pascha nostra (1982), Anthony’ego Ploga – Themes on Paintings of Edward Munch (1989) oraz Philippe’a Mabboux – Triptyque. Promotor: prof. dr hab. Roman Siwek

Opracowała: Aleksandra Jagiełło-Skupińska
2015-03-28

 
Pokaż cały
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij